Công đoàn Yên Bái kiểm tra, giám sát 480 cuộc về thực hiện chế độ, chính sách đối với nữ đoàn viên, người lao động

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào kết quả thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; chế độ chính sách đối với lao động nữ như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ thai sản, ốm đau, bố trí nơi thay quần áo, buồng vệ sinh…

Lãnh đạo Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh trao tặng quà động viên nữ đoàn viên, người lao động Nhà máy chế biến CaCO3 thuộc Công ty Phát triển số 1.

Cùng với tích cực hưởng ứng xây dựng mô hình “Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ tại nơi làm việc”, năm 2023, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã tập trung triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến lao động nữ; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cho nữ đoàn viên, người lao động; hỗ trợ nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình…

Đặc biệt, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát 480 cuộc về thực hiện chế độ, chính sách đối với nữ đoàn viên, người lao động. Trong đó: cấp trên trực tiếp cơ sở 130 cuộc, cấp công đoàn cơ sở 350 cuộc.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào kết quả thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; chế độ chính sách đối với lao động nữ như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ thai sản, ốm đau, bố trí nơi thay quần áo, buồng vệ sinh…

Đồng thời các cấp công đoàn Yên Bái cũng tập trung hướng dẫn hoạt động về: bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức, lao động trong tình hình mới; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; chăm sóc hỗ trợ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em…

Được biết, hiện toàn tỉnh có 13 ban nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với 65 ủy viên, 651 ban nữ công quần chúng. Trong đó có 561 ban nữ công khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, 90 ban nữ công khu vực ngoài nhà nước với 2.831 ủy viên…

Hoạt động của các ban nữ công luôn được đổi mới, gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động đã góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho nữ công nhân viên chức, lao động trên địa bàn.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: