Danh sách ban chấp hành


DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH
KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

 

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh Điện thoại
1 Bà Bùi Thị Sửu Giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình Chủ tịch 0913.530.673
2 Ông Nguyễn Trương Lương Giám đốc Khu vực Yên Bái – CTCP Tập đoàn Hòa Bình Minh Phó Chủ tịch kiêm tổng Thư ký 0903.450.469
3 Ông Cao Bình Định Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái Phó Chủ tịch 0963.510.972
4 Ông Trần Ngọc Dũng Giám đốc Công ty CP Hồng Nam Phó Chủ tịch kiêm Hội trưởng Hội DN Xây dựng 0912.097.162
5 Ông Vũ Minh Nghĩa Giám đốc VNPT Yên Bái Phó Chủ tịch 0914.998.866
6 Ông Trần Thanh Chương Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phó Chủ tịch 0912.510.984
7 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Giám đốc Bưu điện tỉnh Chủ nhiệm UBKT 0913.251.585
8 Ông Bùi Minh Lực Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoà Bình Minh UVBCH 0913.251.084
9 Ông Phạm Trung Tùng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT Việt Nam – CN Yên Bái UVBCH 0913.021.010
(Hội phó Hội TMDV)
10 Ông Nguyễn Văn Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Thác Bà UVBCH 0888.463.888
(Hội trưởng Hội SXCN)
11 Ông Nguyễn Thành Vinh Giám đốc Công ty CP Chè Nghĩa Lộ UVBCH 0912.615.767
(Hội trưởng Hội Chế biến LNS)
12 Bà Phạm Thúy Hảo GĐ Công ty CP Tư vấn thiết kế thủy lợi Thủy điện Yên Bái UVBCH 0915.513.727
13 Ông Nguyễn Hà Nam Giám đốc Công ty CP Xây dựng Quang Thịnh UVBCH 0973.970.888
(Hội phó Hội XD)
14 Ông Vũ Vinh Quang Giám đốc Sở Công thương UV danh dự 0912.015.808
15 Ông Nguyễn Hữu Hồng Giám đốc Agribank tỉnh Yên Bái UVBCH  
16 Ông Hoàng Xuân Hải Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Yên Bái UVBCH 0912.466.344
17 Ông Nguyễn Thanh Hà Tổng Giám đốc Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn UVBCH 0913.269.736
18 Cao Huy Điều Giám đốc Công ty TNHH sản xuất Thương mại Đạt Phương UVBCH  
19 Ông Dương Quốc Tiến Giám đốc Công ty CP Dương Gia Yên Bái UVBCH 0386.597.999
(Chủ tịch Hội DN thành phố)
20 Ông Đỗ Vi Thượng Giám đốc Công ty TNHH Trường Phú UVBCH 0912.362.027
(Phó Chủ tịch Hội DN thành phố)
21 Nguyễn Việt Hưng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và du lịch Hưng Việt UVBCH 0914.261.338
(Chủ tịch Hội DN Yên Bình)
22 Nguyễn Thị Khuyên Giám đốc Công ty Nasaky Việt Nam UVBCH 0982.695.550
(Phó Chủ tịch Hội DN Yên Bình)


DANH SÁCH
THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH
KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh Điện thoại
1 Bà Bùi Thị Sửu Giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình Chủ tịch 0913530673
2 Ông Nguyễn Trương Lương Giám đốc Khu vực Yên Bái – CTCP Tập đoàn Hòa Bình Minh Phó Chủ tịch kiêm tổng Thư ký 0903450469
3 Ông Cao Bình Định Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái Phó Chủ tịch 0963510972
4 Ông Trần Ngọc Dũng Giám đốc Công ty CP Hồng Nam Phó Chủ tịch kiêm Hội trưởng Hội DN Xây dựng 0912097162
5 Ông Vũ Minh Nghĩa Giám đốc VNPT Yên Bái Phó Chủ tịch 0914998866
6 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Giám đốc Bưu điện tỉnh Chủ nhiệm UBKT 0913251585
7 Ông Nguyễn Đức Phương UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo ĐUK Tổ trưởng Tổ Tư vấn, hỗ trợ 0915367487
8 Bà Bùi Thị Ánh Nguyệt Chuyên viên BTG Đảng ủy Khối Chánh Văn phòng 0915741808