Bàn giao đưa vào sử dụng nhà thể thao Đa năng – Công trình Agribank tài trợ theo chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Thực hiện chủ trương chi tài trợ an sinh xã hội theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Agribank (Văn bản số 5136/NHNo-TCKT ngày 08/6/2021) Agribank tài trợ một tỷ đồng xây dựng nhà thể thao đa năng góp phần thực hiện tiêu chí nông thôn mới cho người nghèo tại xã Quang Minh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Chi tiết »

Giám sát ngân hàng để phát hiện, cảnh báo các rủi ro

(Chinhphu.vn) – Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.   Ảnh minh họa Thông tư nêu rõ, giám sát ngân hàng phải tuân theo quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm chính xác, Chi tiết »