Thành phố Yên Bái tăng cường kiểm tra thuế theo chuyên đề, khai thác nguồn thu

Năm 2022, thành phố Yên Bái được tỉnh giao dự toán thu ngân sách 770 tỷ đồng, bao gồm 466 tỷ đồng thuế và phí; 304 tỷ đồng thu tiền sử dụng đất. Tăng cường kiểm tra thuế theo chuyên đề là một trong những giải pháp để công tác thu ngân sách đạt hiệu quả. Thực hiện công tác Chi tiết »

Giám sát ngân hàng để phát hiện, cảnh báo các rủi ro

(Chinhphu.vn) – Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.   Ảnh minh họa Thông tư nêu rõ, giám sát ngân hàng phải tuân theo quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm chính xác, Chi tiết »