Tìm kiếm văn bản
Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Số ký hiệu: 49/2019/QH14 Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Cơ quan trung ương Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 22/11/2019 Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Số ký hiệu: 57/2020/TT-BCA Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Cơ quan trung ương Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu
Số ký hiệu: 74/2020/TT-BCA Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Cơ quan trung ương Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 01/07/2020 Ngày có hiệu lực: 15/08/2020