Yên Bái: 68,72% người dân trường thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử

Những năm qua toàn ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã quan tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thực hiện tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt. Đẩy mạnh chuyên đổi số và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Việc sử dụng các phương tiện, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh

Các Chi nhánh ngân hàng thương mại tiếp tục thực hiện tốt thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán lương qua tài khoản ngân hàng theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam và của Tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.169 đơn vị trả lương qua tài khoản ngân hàng (tăng 04 đơn vị so với 31/12/2023), trong đó số đơn vị hưởng lương ngân sách Nhà nước thực hiện trả lương qua tài khoản là 981/988 đơn vị hưởng lương ngân sách, chiếm 99,29%.

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 12 chi nhánh ngân hàng loại I; 09 chi nhánh loại II, 53 phòng giao dịch, 17 Quỹ tín dụng nhân dân, 13 phòng Giao dịch Bưu điện trực thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt; 173 điểm giao dịch lưu động của Ngân hàng chính sách xã hội tại UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; 64 máy ATM (tăng 03 máy so với 31/12/2023); 06 điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dụng của Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT chi nhánh huyện Yên Bình; 374 máy POS.

Toàn ngành ngân hàng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động nghiệp vụ để đưa ra các sản phẩm dịch vụ hiện đại, thân thiện, tiện lợi mang lại lợi ích cho khách hàng như ekyc, Qrcode,… từng bước xây dựng hạ tầng số tập trung và chuẩn hoá; phát triển dịch vụ Mobile Money qua các trung gian thanh toán (VNPT pay, Viettel pay…). Hoạt động các điểm máy rút tiền tự động trên địa bàn đảm bảo thông suốt, an toàn.

Các dịch vụ công như: Thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt. Đã có 11 chi nhánh ngân hàng tham gia thanh toán dịch vụ công (Agribank Tỉnh; Agribank Bắc Yên Bái; Vietinbank; BIDV; Liên Việt Post Bank; Vietcombank; Techcombank, MB bank, HD bank, Bắc Á, NH Hợp tác xã). Các chi nhánh đã phối hợp với 152 cơ sở giáo dục và 21 cơ sở khám chữa bệnh thu hộ tiền học phí và viện phí. BIDV và Agribank chi nhánh Tỉnh Yên Bái thực hiện thanh toán các dịch vụ viễn thông qua ngân hàng. Có 03 chi nhánh Ngân hàng (BIDV, MB; VIETINBANK) phối hợp với Bưu điện tỉnh Yên Bái trong việc hỗ trợ người dân mở tài khoản thanh toán (cả trên app điện thoại).

Việc sử dụng các phương tiện, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh, tỉnh Yên Bái có 68,72% người dân trường thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Tính đến 31/3, số lượt giao dịch qua ATM đạt 226.526 lượt, giảm 122.698 lượt, giảm 35,76% so với quý 4/2023 với giá trị giao dịch đạt 8.239 tỷ đồng, giảm 58,60% so với quý 4/2023; Số lượt giao dịch qua điện thoại di động đạt 30.090.854 lượt, tăng 1.685.237 lượt, tỷ lệ tăng 5,93% so với quý 4/2023 với giá trị giao dịch đạt 207.615 tỷ đồng, tăng 4,72% so quý 4/2023; Số giao dịch thanh toán qua Internet đạt 47.173 lượt, giảm 84.962 lượt, tý lệ giảm 64,29% so với quý 4/2023 với giá trị giao dịch đạt 133.678 tỷ đồng, giảm 97,17% so với quý 4/2023; Số giao dịch thanh toán qua ORCode là 1.266.852 lượt, giảm 1.497.342 lượt, tỷ lệ giảm là 54,17% so với quý 4/2023 với giá trị giao dịch đạt 15.368 tỷ đồng, giảm 69,58% so với quý 4/2023; Thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội đạt 138.725 lượt giao dịch, tăng 11.706 lượt với tỷ lệ tăng là 9,05% so với quý 4/2023; giá trị giao dịch đạt 1.865 tỷ đồng, tăng 12,56% so với quý 4/2023.

Thời gian tới, toàn ngành ngân hàng trên địa bàn tiếp tục quan tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt. Đẩy mạnh chuyên đổi số và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng. Duy trì tốt nghiệp vụ thanh toán, đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt hệ thống thanh toán điện tử liên Ngân hàng. Tăng cường công tác quản lý an ninh mạng, an toàn trong thanh toán thẻ theo chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Đảm bảo hoạt động thông suốt và an toàn tại các điểm máy rút tiền tự động trên địa bàn.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: