Giới thiệu chung

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH YÊN BÁI

Chủ động sáng tạo, nắm bắt thời cơ, hợp tác, phát triển.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái được thành lập ngày 22/02/2011 theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Qua hơn 10 năm hoạt động, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã phát triển tổ chức các Hội doanh nghiệp thành viên gồm 06 Hội với 161 hội viên gồm: Hội doanh nghiệp Xây dựng 23 hội viên, Hội doanh nghiệp Thương mại – Dịch vụ 32 hội viên, Hội doanh nghiệp Sản xuất – công nghiệp 17 hội viên, Hội doanh nghiệp Chế biến Nông, lâm sản xuất khẩu 26 hội viên và Hội doanh nghiệp huyện Yên Bình: 30 hội viên, Hội doanh nghiệp thành phố 56 hội viên. Ban Chấp hành HHDN Yên Bái gồm 16 đồng chí (01 đồng chí là Ủy viên danh dự); trong đó: Nam 13 đồng chí, nữ 03 đồng chí.

Được sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp, các ngành trong tỉnh và các tổ chức Hội Trung ương, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tham mưu cho UBND tỉnh đề ra các giải pháp tích cực, góp phần giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh và tiếp tục phát triển; đồng thời, Hiệp hội đã tham gia một số hoạt động trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị- kinh tế- xã hội của tỉnh, góp phần tăng cường vị thế và uy tín của Hiệp hội doanh nghiệp.

Hiệp hội đã không ngừng lớn mạnh qua từng năm, đã thực hiện tốt nhiệm vụ động viên, tập hợp để các doanh nghiệp có cơ hội hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; bảo về quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Hội viên; giữ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng trong bộ máy quản lý Nhà nước của tỉnh, với các tổ chức Hội ở Trung ương.

Hiệp hội đã chú trọng và thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên. Trong  năm qua, đã phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho lãnh đạo doanh nghiệp ; tổ chức các đợt tham quan đi học tập, giao lưu với các Hiệp hội và doanh nghiệp trong nước. Hiệp hội đã triển khai các hoạt động tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong hầu hết các khâu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, đã thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh những Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu nhằm động viên, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện công tác từ thiện xã hội, góp phần tạo ra hình ảnh đẹp của doanh nghiệp, doanh nhân trong xã hội. Trong  năm qua, các doanh nghiệp trong Hiệp hội đã ủng hộ, tài trợ các đối tượng chính sách, tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo. Đã triển khai và duy trì tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao trong cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh, tạo ra sân chơi vui khỏe, lành mạnh và cơ hội để các doanh nghiệp, doanh nhân gặp gỡ, giao lưu, học hỏi để cùng hỗ trợ nhau phát triển.

Trong Ngôi nhà chung Hiệp hội doanh nghiệp, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định sản xuất, kinh doanh, đã khai thác và huy động được nhiều nguồn lực xã hội để hoạt động và phát triển, tạo việc làm và thu nhập cho hàng vạn lao động, góp phần tích cực thực hiện chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp vào ngân sách của tỉnh trong những năm qua là một thành tích đáng kể, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh: tổng doanh thu của các doanh nghiệp chiếm gần 60 % tổng thu cân đối ngân sách toàn tỉnh.

Những kết quả và thành tích của Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp hội viên trong  năm qua đã chứng minh sự cần thiết và tác động tích cực của Hội doanh nghiệp đa ngành đến hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường.

Trong thời gian tới, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện khẩu hiệu hành động: Doanh nghiệp, doanh nhân Yên Bái chủ động sáng tạo, nắm bắt thời cơ, hợp tác, phát triển.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; Nâng cao năng lực hoạt động, tiếp tục đổi mới tổ chức, quản lý và điều hành Hiệp hội để đóng góp ngày càng nhiều vào chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và đề xuất với tỉnh Yên Bái các vấn đề liên  đến chính sách, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô và sản xuất kinh doanh có hiệu quả, từ đó để đưa ra nhiều biện pháp hoạt động mới, thiết thực phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn nữa, đem lại cho cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái một niêm tin mới, một luồng sinh khí mới, góp phần cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định SXKD và từng bước phát triển.

Giữ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng trong bộ máy quản lý Nhà nước của tỉnh, với các tổ chức Hội ở Trung ương đến hoạt động và hiệu quả SXKD của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh té- xã hội  của tỉnh, góp phần  xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.