Giới thiệu chung

Thông tin chung
– Tên đầy đủ của doanh nghiệp: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái
– Địa chỉ Số 1061- Đường Yên Ninh – Thành phố Yên Bái (Tầng 3 – Trụ sở Công ty Điện lực Yên Bái)
– Điện thoại: 0293.501.586
– E-mail: hhdn@gmail.com
– Tên Chủ tịch: Đặng Văn Thanh
– Năm thành lập: Ngày 22/02/2011
– Người liên hệ giải đáp trực tiếp thông tin với khách hàng: Cao Bình Định – Tổng thư ký HHDN – ĐT: 0963.510.972