HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ: Tổ 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
(Tầng 3 – Trụ sở Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái)
Điện thoại: 02163 501 586 – Email: hhdn@gmail.com
Website: http://hhdn.yenbai.vn