Tìm kiếm văn bản
Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Số ký hiệu: 49/2019/QH14 Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Cơ quan trung ương Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 22/11/2019 Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Số ký hiệu: 51/2019/QH14 Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Cơ quan địa phương Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 25/11/2019 Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
Số ký hiệu: 79/NQ-CP Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
Số ký hiệu: 73/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/06/2020 Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Số ký hiệu: 75/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/07/2020 Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Số ký hiệu: 57/2020/TT-BCA Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Cơ quan trung ương Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu
Số ký hiệu: 74/2020/TT-BCA Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Cơ quan trung ương Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 01/07/2020 Ngày có hiệu lực: 15/08/2020