Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái giao ban khối doanh nghiệp quý I

Ngày 16/5, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức giao ban khối doanh nghiệp quý I, triển khai Kế hoạch số 80 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2024.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp triển khai Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị.

Nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến doanh nghiệp, Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ký Quy chế phối hợp hoạt động số 20 ngày 10/02/2022, trong đó Đảng ủy Khối, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên gặp gỡ, tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp qua các hội nghị định kỳ và trực tiếp nắm bắt tình hình của doanh nghiệp.

Trong năm 2022, 2023, Đảng uỷ Khối và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, UBND thành phố Yên Bái, Bảo hiểm xã hội tỉnh và một số doanh nghiệp tổ chức 4 hội nghị chuyên đề và 1 hội thảo để lắng nghe ý kiến và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tổng số trong các hội nghị đã có 89 ý kiến, kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp và 18 ý kiến, thảo luận đề xuất các giải pháp với tỉnh nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tại Hội nghị, các đại biểu doanh nghiệp đã nghe lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới; triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp; đánh giá thực trạng chuyển đổi số trong doanh nghiệp, định hướng và giải pháp chuyển đổi số năm 2024.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: