Yên Bái thu ngân sách 4 tháng năm đầu năm đạt 107% so với cùng kỳ

Trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 1.072 tỷ đồng, bằng 107,7% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp góp phần thu ngân sách của địa phương (Ảnh: Sản xuất, chế biến gỗ xuất khẩu của Công ty TNHH Thiên An, Khu cnghiệp phía Nam tỉnh).

4 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 1.072 tỷ đồng, bằng 30,4% dự toán Trung ương, bằng 20,2% dự toán HĐND tỉnh; bằng 17,9% Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy và bằng 107,7% so với cùng kỳ.

Trong đó: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 93,2 tỷ đồng, bằng 21,7% dự toán Trung ương, bằng 16,6% dự toán HĐND tỉnh và bằng 120,7% so với cùng kỳ. Các con số với thu cân đối lần lượt là 646,8 tỷ đồng – 32,3% – 24,6% – 92,3%; thu tiền sử dụng đất là 318,2 tỷ đồng -30,3% – 15,4% dự toán HĐND tỉnh – 168,9% so với cùng kỳ; thu xổ số đạt 11,4 tỷ đồn -26,5%- 22,8% – 69,6%; thuê đất trả tiền một lần đạt 2,8 tỷ đồng.

Trong 4 tháng đầu năm có 3/14 khoản thu, sắc thuế đạt 30% so với dự toán HĐND tỉnh giao trở lên như: thuế thu nhập cá nhân 38%; thu khác ngân sách 34%; liên doanh đầu tư nước ngoài 30%. 11/14 khoản thu, sắc thuế chưa đạt tiến độ thu ngân sách như: phí, lệ phí 27,3%; lệ phí trước bạ 24,9%; ngoài quốc doanh 25%; thu hoạt động xổ số 22,8%; thuế bảo vệ môi trường 20,5%; thu tiền sử dụng đất 15,4%…

Trong tháng 5, Cục Thuế tỉnh Yên Bái dự kiến thu cân đối và thu hoạt động xổ số 182 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 825 tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán Trung ương, bằng 31,4% dự toán HĐND giao và bằng 94,5% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách tháng 5 và quý II năm 2024, ngành thuế Yên Bái tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân như: Nghị quyết số 43/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023, Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ về giảm thuế giá trị gia tăng và các chính sách dự kiến ban hành từ nay đến hết năm 2024.

Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ theo dõi sát diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu và số lượng người nộp thuế trên địa bàn; tiếp tục duy trì và thực hiện điện tử hóa, số hóa các khâu trong công tác quản lý thuế; đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin về hóa đơn điện tử; đẩy mạnh các giải pháp quản lý hóa đơn điện tử; triển khai công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, bộ phận, các lĩnh vực… nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Được biết, năm 2024, tỉnh Yên Bái được Trung ương giao thu ngân sách 3.524 tỷ đồng và HĐND tỉnh nghị quyết thu 5.300 tỷ đồng; trong đó: thu hoạt động xuất nhập khẩu 560 tỷ đồng, thu cân đối 2.625 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 2.065 tỷ đồng (khối tỉnh 815 tỷ đồng, khối huyện 1.250 tỷ đồng) và thu hoạt động xổ số 50 tỷ đồng.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: