Yên Bái thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư Yên Bái trong năm 2023 đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thu hút đầu tư năm 2023, Đề án của UBND tỉnh về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện nghi thức Lễ động thổ Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh khối Erex Sakura Yên Bái tại Cụm công nghiệp Bắc Văn Yên thuộc xã Đông Cuông, huyện Văn Yên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cũng chủ trì, phối hợp xây dựng danh mục, lộ trình đầu tư các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, dự kiến danh mục lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các tiểu dự án giải phóng mặt bằng tại các khu, cụm công nghiệp. Qua đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong đó ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thân thiện với môi trường, có tính định hướng, dẫn dắt, tạo sức lan tỏa trong các lĩnh vực.

Đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 dưới nhiều hình thức, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội và phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng sẵn có của địa phương.

Sở tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thu hút đầu tư tỉnh, Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm hướng dẫn quy trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đề xuất chủ trương đầu tư, triển khai các dự án đầu tư cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai dự án đầu tư đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Năm qua, Yên Bái cấp mới quyết định chủ trương đầu tư cho 60 dự án với tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng và 20,4 triệu USD, tăng 15 dự án so với năm 2022; quyết định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 52 dự án. Tháng 10/2023, Hội nghị xúc tiến, kết nối đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc thành công tốt đẹp với hơn 200 đại biểu thuộc các cơ quan Trung ương, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia do đơn vị chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tham mưu tổ chức.

Bên cạnh đó, Sở đã lồng ghép nội dung quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Yên Bái trong các hoạt động đối ngoại, các đoàn lãnh đạo tỉnh đi tham dự Diễn đàn đầu tư công – tư Cộng đồng Châu Á không phát thái AZEC (Nhật Bản), làm việc với vùng Veneto (Italia), tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)… Thông qua các hoạt động đã tạo cơ hội kết nối trực tiếp, đối thoại giữa địa phương và những doanh nghiệp nước ngoài để quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của tỉnh.

Trong năm 2023, Sở đã tham dự các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về xúc tiến hợp tác đầu tư trong và ngoài nước qua hình thức trực tuyến do các bộ, ngành Trung ương tổ chức như: Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Việt – Trung lần thứ X tại Hà Nội; Diễn đàn doanh nghiệp Ả-rập Xê-út; Diễn đàn cao cấp chuyển dịch năng lượng và phát triển ngành năng lượng Hydrogen xanh tại Việt Nam…

Đơn vị tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường lành mạnh cho tất cả các thành phần kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế tập thể, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ. Năm 2023, toàn tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 330 doanh nghiệp, 102 hợp tác xã, 500 tổ hợp tác.

Việc thực hiện Chương trình “Ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp”, tham mưu tổ chức 2 hội nghị gặp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư, các buổi gặp mặt Chương trình “Cà phê doanh nhân” đã tạo cơ hội đối thoại cởi mở, thẳng thắn giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp.

Thực hiện việc tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh và thực hiện chuyển đổi số, Sở chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Viettel Yên Bái tổ chức Hội nghị đẩy mạnh chuyển đổi số cho doanh nghiệp tỉnh Yên Bái với sự tham gia của trên 70 đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Sở đã hỗ trợ, hướng dẫn Công ty cổ phần Erex (Nhật Bản) đến khảo sát, hoàn thiện các thủ tục triển khai Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh khối Erex Sakura Yên Bái với tổng vốn đăng ký 111,72 tỷ đồng…

Thời gian tới, Sở tiếp tục tập trung thực hiện tốt việc tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Tích cực hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn và tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế của tỉnh. Đồng thời là tăng cường thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh và các cơ quan liên quan trong giải quyết thủ tục đầu tư, giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với các nhà đầu tư theo Luật Đầu tư.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: