Yên Bái có 36 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tính đến thời điểm 31/3/2024, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 36 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đang triển khai hoạt động, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 297,4 triệu USD, tương đương khoảng 7.138 tỷ đồng.

Công nhân trong dây chuyền sản xuất đá trắng tại Công ty TNHH Đá cẩm thạch R.K quốc tế có trụ sở tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên (ảnh minh họa)

Trong quý I/2024, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện đầu tư với tổng số vốn đạt 5,52 triệu USD, tương đương khoảng 135 tỷ đồng, bằng 98,75% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư từ nước ngoài là 5,14 triệu USD, tương đương khoảng 126 tỷ đồng, bằng 94,14% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu vào các hoạt động mua sắm máy móc, trang thiết bị, xây dựng nhà xưởng…

Quý I/2024, tổng doanh thu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt là 33,54 triệu USD, tương đương khoảng 823 tỷ đồng, bằng 155,35% so với cùng kỳ. Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 5,34 triệu USD, tương đương khoảng 131 tỷ đồng bằng 153,89% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 27,98 triệu USD, bằng 102,83% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng: Các sản phẩm chế biến từ đá, chè, hàng may mặc, sản phẩm từ da thỏ…

Tổng kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 9,66 triệu USD, bằng 10,42% so với cùng kỳ. Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu trong lĩnh vực may mặc và máy móc, thiết bị sản xuất trong lĩnh vực chế biến gỗ…

Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng để hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm kiếm cơ hội đầu tư và thực hiện đầu tư; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn, kịp thời giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong công tác thẩm định cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư,Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng tiến độ đã cam kết. Trên cơ sở tiềm năng lợi thế sẵn có, tỉnh Yên Bái tiếp tục kêu gọi thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến nông lâm sản, trồng rừng kinh tế, phát triển du lịch, lắp ráp ô tô…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các dự án đang thực hiện trên địa bàn, nhằm phát hiện sớm những khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án…

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: