Yên Bái đạt trên 5 ngàn tỷ đồng dư nợ từ 18 chương trình tín dụng chính sách

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Yên Bái thực hiện cho vay đối với 18 chương trình tín dụng. Ước đến 30/4/2024, dư nợ đạt 5.031 tỷ đồng, tăng 3,37% so với năm 2023.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lục Yên giải ngân cho người dân xã Liễu Đô.

Thực hiện cho vay các chương trình tín dụng, từ đầu năm đến nay, nguồn vốn tín dụng trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục đầu tư cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải ngân các dự án đã cam kết, cho vay các đối tượng chính sách xã hội…

Tính đến 30/4/2024 (so với cuối năm 2023), dư nợ cho vay lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ ước đạt 19.440 tỷ đồng, tăng 0,81%, chiếm 44,7% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ước đạt 13.350 tỷ đồng, tăng 2,5%, chiếm 30,7% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay lĩnh vực xuất khẩu ước đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 9,45%, chiếm 2,53% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ước đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 22,3%, chiếm 20,71% tổng dư nợ.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Yên Bái thực hiện cho vay đối với 18 chương trình tín dụng. Ước đến 30/4/2024, dư nợ đạt 5.031 tỷ đồng, tăng 3,37% so với năm 2023, góp phần giúp hộ nghèo, đối tượng chính sách có vốn đầu tư vào sản xuất, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống và từng bước thoát nghèo.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: