Toàn tỉnh có 167 sản phẩm OCOP

Năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu tiêu chuẩn hóa 35 sản phẩm OCOP. Đến hết tháng 11/2022, tỉnh đã công nhận được 29/35 sản phẩm, trong đó có 27 sản phẩm 3 sao và 2 sản phẩm 4 sao, đạt 82,8% kế hoạch. Lũy kế toàn tỉnh có 167 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng và được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 – 4 sao.

Sản phẩm Miến đao Giới Phiên

Trong thời gian tới, Hội đồng đánh giá OCOP cấp tỉnh sẽ tổ chức đánh giá đợt 4 năm 2022 cho 15 sản phẩm OCOP cấp huyện. Phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch đã đề ra. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở các sản phẩm đăng ký đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ sản phẩm đạt yêu cầu. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại trên các sàn thương mại điện tử như: Voso.vn, Postmark… Cùng với đó tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, tập huấn về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho cán bộ phụ trách triển khai chương trình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh…

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: