Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái: Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động

Ông Phạm Hữu Thạo – Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS), Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết: “CĐCS hiện có 304 đoàn viên, sinh hoạt tại 40 tổ công đoàn thuộc 4 công đoàn bộ phận, trong đó đoàn viên có trình độ đại học 65 người, cao đẳng 15 người, trung cấp 20 người, công nhân kỹ thuật 122 người…

Lãnh đạo CĐCS Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động tại Nhà máy Xi măng của Công ty.

“Để đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với ĐV, NLĐ ngay từ đầu nhiệm kỳ 2017 – 2023, CĐCS Công ty đã chủ động xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành; hướng dẫn các đồng chí trong Ban Chấp hành, CĐCS triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08/NQ-LĐLĐ tỉnh Yên Bái về: Nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của CĐCS; thực hiện có hiệu quả Phong trào “3 có, 3 không” tại cơ sở. Đồng thời phối hợp với Ban Giám đốc Công ty xây dựng nội quy, quy chế, tham gia xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; giám sát và duy trì thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm đều tổ chức hội nghị NLĐ theo đúng quy định, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ…”, ông Phạm Hữu Thạo cho biết.

Đặc biệt để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hàng năm theo kế hoạch đề ra, công tác thi đua khen thưởng luôn được cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công ty và CĐCS quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào thi đua ngày càng phát triển, thu hút đông đảo ĐV, NLĐ tham gia, tiêu biểu như: Phong trào thi đua “Năng suất, chất lượng, hiệu quả và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Phong trào “Xây dựng đơn vị văn hóa”, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc dù trong năm 2021 và 2022, gặp nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh Covid-19, song Công ty đã triển khai các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho NLĐ.

Trong năm 2021, Công ty đã sản xuất tiêu thụ 818.088 tấn xi măng và Clinker, 120.749 tấn Cacbonat Canxi; doanh thu đạt 766.875 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 28,5 tỷ đồng, tăng 17% so kế hoạch.

Năm 2022, Công ty sản xuất tiêu thụ 795.000 tấn xi măng và Clinker, 170.000 tấn Cacbonat Canxi; doanh thu đạt 850 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 22,2 tỷ đồng, lương bình quân của NLĐ đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ VI của Công ty đề ra.

Các chế độ, chính sách đối với NLĐ được thực hiện đầy đủ: 100% ĐV, NLĐ Công ty được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm thân thể, khám sức khỏe định kỳ; Công ty duy trì bữa ăn ca cho NLĐ với định mức 15.000 đồng/người/bữa; quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe NLĐ, động viên, thăm hỏi ốm đau và trợ cấp khó khăn kịp thời, với tổng số tiền thăm hỏi, trợ cấp trong 5 năm qua là trên 200 triệu đồng…

Sự phối hợp hiệu quả của CĐCS Công ty với chuyên môn trong thực hiện nghị quyết CĐCS Công ty trong nhiệm kỳ qua, đã góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm của Công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho NLĐ; môi trường và vệ sinh lao động ngày càng được cải thiện tốt hơn.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: