Tìm kiếm văn bản
Về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
Số ký hiệu: 79/NQ-CP Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/05/2020 Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Số ký hiệu: 75/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/07/2020 Ngày có hiệu lực: 01/07/2020