Yên Bái: 45 dự án được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhờ đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế, năm 2022, tỉnh Yên Bái cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 45 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư 8.000 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Golden Field được xây dựng trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đầu năm 2022.

Đồng thời, tỉnh quyết định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 55 dự án; chấm dứt hoạt động, thu hồi 20 dự án do thực hiện không đúng tiến độ, cam kết.

Cùng với đó, tỉnh thành lập mới 310 doanh nghiệp, vượt 3,3% kế hoạch; 85 hợp tác xã, vượt 6,3% kế hoạch; 528 tổ hợp tác, vượt 76,0% kế hoạch. Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 2.950 doanh nghiệp, 612 hợp tác xã, 5.923 tổ hợp tác.

Tiếp tục tạo môi trường thông thoáng, để Yên Bái là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh và thực hiện chuyển đổi số. Khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp. Duy trì thực hiện hiệu quả Kế hoạch “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”, Chương trình “Cà phê doanh nhân”, thường xuyên đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Theo Báo Yên Bái

Bài viết mới nhất: