10 tháng, các chỉ tiêu ngành Công Thương duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2020

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhìn chung hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, hoạt kinh doanh thương mại dần phục hồi trở lại do nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, các hoạt động thương mại dịch vụ được mở cửa dần trở lại hoạt động bình thường. Các chỉ tiêu của ngành Công Thương duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, trong đó: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,63%; Tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,84%, đặc biệt giá trị xuất khẩu duy trì mức tăng trưởng cao trên 43,8%.

Phấn đấu, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) năm 2021 đạt 14.200 tỷ đồng.

Theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) tháng 10 năm 2021 ước đạt trên 1.700 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) ước đạt gần 16.000 tỷ đồng, tăng 11,63% so với cùng kỳ năm 2020; ước tính theo giá so sánh 2010 đạt 11.674 tỷ đồng, đạt 82,2% kế hoạch năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10/2021 tăng 8,91% so với tháng trước và tăng 6,58% so với tháng 10/2020. Tính chung 10 tháng đầu năm 2021, chỉ số công nghiệp toàn ngành tăng 8,26% so với cùng kỳ năm 2020. Trong các ngành công nghiệp, ngành khai khoáng tăng 20,63%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,61%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 9,92%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,71%.

Tháng 10/2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.760 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước; tăng 4,24% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021 ước đạt trên 17.650 tỷ đồng, tăng 11,84% so với cùng kỳ, bằng 82,1% kế hoạch.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 ước đạt 20,67 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ (tương đương 3,3 triệu USD) năm 2020. Lũy kế 10 tháng đầu năm giá trị xuất khẩu ước đạt 182,7 triệu USD, tăng 40,8% so với cùng kỳ (tương đương 52,6 triệu USD), bằng 83% kế hoạch năm.

Để đạt được kết hoạch năm 2021, 2 tháng cuối năm, ngành Công Thương sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp để đẩy nhanh tiến độ, khôi phục sản xuất để tận dụng thời điểm nhu cầu hàng hóa tăng cao trong dịp cuối năm, tăng tốc sản xuất, kinh doanh để bù đắp cho tháng vừa qua; hoàn thành phương án phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đổi mới, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trong và ngoài nước trên môi trường trực tuyến; đẩy mạnh quảng bá sản phẩm nông sản trên các kênh thương mại điện tử, hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên các sàn giao dịch thương mại điện tử…

Theo Cổng TTĐT


Bài viết mới nhất: