Yên Bái xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

Ngày 28/7/1947, Đại hội lần thứ nhất Liên hiệp Công đoàn tỉnh được tổ chức, đồng chí Nguyễn Tiến Lãng được bầu làm Chánh Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh. Sự ra đời của Liên hiệp Công đoàn Yên Bái có ý nghĩa to lớn đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), thể hiện sự lớn mạnh của phong trào công nhân Yên Bái. Khi có tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái đã tham gia các phong trào hiệu quả hơn, vì có một tổ chức đứng ra tập hợp, lãnh đạo, chỉ đạo có quy mô, có nội dung, phương thức cụ thể, rõ ràng.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Trần Thị Lan Anh, CĐCS Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.

Đặc biệt, có những đóng góp quan trọng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trường kỳ, góp phần vào chiến thắng lịch sử 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ giai đoạn thống nhất đất nước đến nay với 2 lần tách, nhập, tổ chức công đoàn tỉnh Yên Bái luôn bám sát vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động tốt hơn.

Hiện nay, công đoàn tỉnh Yên Bái đã phát triển toàn diện về mọi mặt, đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Nghị quyết Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX; đó là sự lớn mạnh và trưởng thành của đội ngũ CNVCLĐ, của đội ngũ cán bộ công đoàn và các cấp công đoàn trong tỉnh ngày càng vững mạnh. Công đoàn tỉnh Yên Bái đã trải qua 20 lần đại hội, đề ra các nghị quyết quan trọng trong việc tổ chức phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Từ khi mới chỉ có 5 đến 6 công đoàn cơ sở (CĐCS) và vài trăm đoàn viên, đến nay đã có 13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gồm: 2 công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, 9 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, với 1.033 CĐCS và trên 42.000 đoàn viên. Trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp của CNVCLĐ ngày càng được nâng lên.

Nhiều công nhân đã có khả năng tiếp cận với khoa học, công nghệ tiên tiến và thích ứng với cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chất lượng phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn được nâng lên rõ rệt.

Cùng với việc kết nạp đoàn viên thành lập CĐCS, công tác tài chính công đoàn là nhiệm vụ then chốt đảm bảo điều kiện cho việc chăm lo quyền lợi, đời sống của đoàn viên công đoàn và tổ chức công đoàn hoạt động. Công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được thực hiện ngày càng hiệu quả.

Các chế độ, chính sách của đoàn viên, người lao động như lương, bảo hiểm, an toàn, vệ sinh lao động… được đảm bảo. Việc tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động được chú trọng. Công tác từ thiện xã hội được đông đảo đoàn viên, lao động hưởng ứng, ủng hộ với tinh thần tương thân, tương ái; công tác tham gia ủng hộ xây dựng các loại quỹ do Trung ương, do tỉnh phát động đều đạt kết quả cao. Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm…

Công nhân Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Xuân Lan thi đua lao động sản xuất chào mừng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân Việt Nam, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 vừa qua, đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh đã không ngừng cải tiến kỹ thuật, lao động cần cù, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã vận động thành lập mới 161 CĐCS, đạt 112% nghị quyết; phát triển mới 11.156 đoàn viên, đạt 139%; giới thiệu 5.925 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp, đạt 118%.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khẳng định: “Hoạt động nổi bật trong công tác chăm lo cho CNVCLĐ là hằng năm các cấp công đoàn trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân” với những hoạt động thiết thực. Trong 5 năm qua, công đoàn các cấp đã trao 12.000 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí xã hội hóa 36 tỷ đồng; hỗ trợ làm 99 Nhà “Mái ấm Công đoàn”, đạt 152% chỉ tiêu Đại hội, với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng; giải ngân cho 523 lượt nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay trên 8 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình; bảo lãnh cho 22 đoàn viên vay vốn từ nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho mỗi hộ bình quân 1,2 – 2,5 triệu đồng/hộ/tháng. CNVCLĐ rất vui mừng, phấn khởi khi được Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, LĐLĐ tỉnh và các các cấp, các ngành kịp thời quan tâm thăm hỏi động viên, hỗ trợ, tạo động lực để CNVCLĐ nỗ lực vượt qua khó khăn, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao…”.

Công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động được xác định là nhiệm vụ trung tâm của tổ chức công đoàn các cấp. Hằng năm, CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đạt 100%; hội nghị người lao động đạt 77%; ký 218 bản thỏa ước lao động tập thể, trong đó có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật; tổ chức tư vấn pháp luật cho trên 1.400 lượt đoàn viên, người lao động; tham gia thanh tra, phối hợp kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại 100 doanh nghiệp, tổ chức giám sát 71 cuộc qua đó gần 26 tỷ đồng tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn đã được thu nộp, góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Công tác tuyên truyền, vận động, học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ được các cấp công đoàn được đẩy mạnh. Trong 5 năm qua, có gần 6.000 lượt CĐCS tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật cho trên 231.000 lượt CNVCLĐ; có trên 177.000 lượt người tham gia phong trào tự học tập nâng cao trình độ; trên 80.000 lượt người được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng nghề nghiệp… Qua đó, chất lượng đội ngũ CNVCLĐ được nâng lên, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội địa phương và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ được duy trì thường xuyên, có nhiều cách làm hay, sáng tạo đem lại những giá trị thiết thực. Trong giai đoạn 2017 – 2023, đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh đã có trên 15.000 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn làm lợi trên 12 tỷ đồng. Học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của CNVCLĐ ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với công tác xây dưng tổ chức công đoàn vững mạnh; chăm lo bảo vệ, quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, từng bước khẳng định dù ở bất cứ mặt trận nào, hoàn cảnh nào, tổ chức công đoàn cũng luôn trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích của người lao động và của dân tộc.

Cùng với sự trưởng thành và phát triển của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cả nước, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam; sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc của LĐLĐ tỉnh, CNVCLĐ đã đoàn kết một lòng khắc phục mọi khó khăn, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh qua từng giai đoạn; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động vì đoàn viên và người lao động. \

Kết quả này được khẳng định qua các hoạt động, phong trào của các cấp công đoàn trong thời gian qua, rõ nét nhất là công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động không may bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh… Đặc biệt, hưởng ứng Phong trào “Công đoàn Yên Bái chung tay đẩy lùi Covid-19”, đội ngũ CNVCLĐ gương mẫu đi đầu trong công tác phòng, chống dịch với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. LĐLĐ tỉnh đã vận động CNVCLĐ ủng hộ và chi từ nguồn tài chính công đoàn hỗ trợ 8,5 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và ủng hộ công tác phòng, chống dịch…

Ghi nhận những đóng góp của tổ chức Công đoàn Yên Bái, Nhà nước đã tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 2 Huân chương Lao động hạng Nhì; nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Chính phủ, của UBND tỉnh; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng cờ thi đua, bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: