Yên Bái triển khai thi hành Luật Căn cước

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 71/KH-UBND tổ chức triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Cán bộ Công an tỉnh làm thủ tục cấp căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Căn cước; tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác quản lý căn cước; tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật; tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai thi hành Luật căn cước. Cùng với đó, tỉnh cũng tiếp tục đẩy mạnh việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước với Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác theo quy định của Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tổ chức triển khai việc thu nhận sinh trắc học về mống mắt, AND, giọng nói; tích hợp, khai thác thông tin trong thẻ căn cước và căn cước điện tử; mở rộng kết nối, chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai thi hành Luật Căn cước phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt. kịp thời của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; xác định rõ trách nhiệm, nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với chức năng, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn kịp thời giải quyết vướng mặc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Tải về [1.21 MB]

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: