Yên Bái triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thu ngân sách

Thời gian qua, Yên Bái triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ổn định sản xuất, kinh doanh (SXKD) đồng thời, triển khai có hiệu quả quản lý nguồn thu, góp phần tăng thu ngân sách (TNS). Trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng số TNS trên địa bàn dã đảm bảo tiến độ dự toán được giao.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh thăm Công ty cổ phần Thương mại Kim Gia, tại Khu Công nghiệp phía Nam để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4, Cục Thuế chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kịch bản TNS Nhà nước chi tiết theo tháng và cả quý; trong đó, đã đánh giá, phân tích cụ thể từng nguồn thu, sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành; đôn đốc thu nộp đầy đủ, kịp thời số tiền tăng thu qua thanh tra, kiểm tra; phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, cơ quan kế hoạch đầu tư… thực hiện nhiệm vụ đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước; nắm bắt kịp thời số phát sinh thuế sau quyết toán năm 2022 để đôn đốc người nộp thuế (NNT) nộp kịp thời.

Tăng cường và quản lý các nguồn thu vãng lai phát sinh trên địa bàn; các đơn vị phối hợp với cơ quan tại địa phương thực hiện rà soát, đánh giá, tổ chức thảo luận, lập hồ sơ xây dựng dự toán TNS năm 2023 đúng theo quy định; tập trung tuyên truyền, hỗ trợ chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2023 theo quy định tại Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ; triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2022; trong đó, tập trung hỗ trợ các vướng mắc trong quá trình kê khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân tự quyết toán theo quy định…

Ông Nông Xuân Hùng – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: tổng TNS Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện trong 4 tháng đầu năm đạt 996,7 tỷ đồng, bằng 31,1% dự toán của Bộ Tài chính, bằng 19,2% dự toán tỉnh và bằng 76,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu cân đối đạt 700,8 tỷ đồng, bằng 35,1% dự toán Bộ Tài chính, bằng 28% dự toán tỉnh và bằng 95,7% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 189,2 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán Bộ Tài chính, bằng 9,2% dự toán tỉnh và bằng 44,1% so với cùng kỳ. Nếu so với dự toán Bộ Tài chính, có 8 nguồn thu theo khu vực, sắc thuế đạt tiến độ thu (33,33%) và chỉ có 6 nguồn thu theo khu vực, sắc thuế gần đạt tiến độ thu.

So với dự toán HĐND tỉnh giao, có 5 nguồn thu theo khu vực, sắc thuế đạt tiến độ thu, 9 nguồn thu theo khu vực, sắc thuế gần đạt tiến độ thu; 1 đơn vị có số thu cân đối đạt tiến độ so với dự toán tỉnh giao là huyện Lục Yên 40%; 9 địa bàn, đơn vị có số thu từ tiền sử dụng đất chưa đạt tiến độ thu. Ngành thuế tỉnh cũng duy trì hệ thống đăng ký thuế liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp ngay trong ngày. Đối với việc cấp mã số thuế tại cơ quan thuế, thực hiện đúng theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành, đảm bảo xử lý hồ sơ và trả kết quả đúng thời hạn quy định.

Bà Nguyễn Thị Mai Anh – Phó Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh cho biết: công tác hỗ trợ NNT tiếp tục được triển khai hiệu quả, việc hỗ trợ, giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc về chính sách thuế, nhất là các vướng mắc của NNT trong quá trình thực hiện chính sách thuế được kịp thời; công tác tập huấn, đối thoại với NNT trên địa bàn được chú trọng.

Trong tháng 4 toàn ngành đã thực hiện tuyên truyền bằng văn bản qua thư điện tử cho 4.040 lượt NNT về các chính sách liên quan đến chính sách thuế mới, sửa đổi, bổ sung để NNT nắm bắt và thực hiện; phối hợp tuyên truyên trên các phương tiện thông tin đại chúng 14 tin, bài, phóng sự; tuyên truyền Trang thông tin điện tử Cục Thuế 33 tin, bài, phóng sự; đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử Cục Thuế 89 lượt văn bản; hỗ trợ trả lời qua điện thoại cho 798 lượt NNT.

Qua Zalo 89 lượt, hỗ trợ chính sách thuế bằng văn bản 3 lượt đảm bảo 100% đúng hạn; hỗ trợ UltraViewer 45 lượt; tập huấn về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế cho 617 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế; kết hợp với Hội nghị tập huấn tổ chức đối thoại trả lời các vướng mắc cho NNT về chính sách thuế, đặc biệt về hóa đơn điện tử cho NNT.

Trên cơ sở kết quả thu 4 tháng đầu năm, ngành thuế tỉnh tập trung phân tích, đánh giá kỹ tình hình thực hiện dự toán thu, tình hình sức khỏe của từng doanh nghiệp, phân tích các khoản thu, sắc thuế tăng nhiều cũng như các khoản có biểu hiện chững lại; từ đó, có những giải pháp cụ thể phù hợp. Đơn vị cũng đẩy mạnh các biện pháp quản lý và xử lý nợ, đảm bảo khách quan, công khai và hiệu quả; kiên quyết thu nợ của những đơn vị có số nợ lớn, thường xuyên nợ ngân sách Nhà nước, tránh tình trạng lợi dụng và cố tình chây ỳ, nợ thuế; tập trung phân tích chuyên sâu các doanh nghiệp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 để nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được giao.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: