Yên Bái triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”: Cơ hội trúng thưởng lên tới 20 triệu đồng

Ngày 7/10/2022, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 1766/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình “Hóa đơn may mắn” giai đoạn 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Lấy hóa đơn khi mua hàng sẽ có cơ hội may mắn trúng thưởng.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được áp dụng cho toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền) với mục tiêu khuyến khích người tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua; khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Đối tượng được tham gia dự thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên của người nộp thuế trên Hệ thống hóa đơn điện tử của ngành Thuế. “Hóa đơn may mắn” sẽ áp dụng đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh của người mua (mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu) không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch có giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát.

Thời gian lựa chọn hóa đơn may mắn được thực hiện 1 quý/lần. Trong tháng 10/2022 Cục Thuế tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của Quý II và Quý III năm 2022, chậm nhất ngày 15/11/2022 sẽ tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng theo quy định.

Đối với các kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn” tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau Cục Thuế tổ chức lựa chọn “Hóa đơn may mắn” của quý trước, công bố người trúng thưởng và tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Hóa đơn may mắn rất hấp dẫn với 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải 5 triệu đồng; 5 giải Ba, mỗi giài 3 triệu đồng và 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

Trường hợp người bán từ chối việc xuất hóa đơn cho người mua hàng, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ đến Cục Thuế tỉnh Yên Bái qua số điện thoại: 0216.3856189- 0216.3858131 hoặc các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh để được hướng dẫn giải quyết.

Sử dụng hóa đơn điện tử là quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Vì một nền kinh tế số tiến bộ, người mua hàng hãy là những nhà tiêu dùng thông thái, văn minh, tự bảo vệ quyền lợi của mình và có cơ hội trúng thưởng, hãy yêu cầu người bán hàng xuất hoá đơn điện tử khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: