Yên Bái: Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 3.150,9 tỷ đồng

Trong 3 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Yên Bái ước đạt 3.150,9 tỷ đồng, bằng 15% kế hoạch, bằng 95,7% kịch bản tăng trưởng quý I/2024, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2023.

3 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Yên Bái ước đạt 3.150,9 tỷ đồng, bằng 15,0% kế hoạch, bằng 95,7% kịch bản tăng trưởng quý I/2024. (Ảnh minh họa)

Ngay từ đầu năm 2024, các đơn vị chủ đầu tư đang tích cực tập trung hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án để sớm khởi công mới dự án theo kế hoạch năm 2024.

Qua đó, 3 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Yên Bái ước đạt 3.150,9 tỷ đồng, bằng 15,0% kế hoạch, bằng 95,7% kịch bản tăng trưởng quý I/2024, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tỉnh cũng huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 trọng điểm, hiệu quả; ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng
điểm; công trình chuyển tiếp, công trình hoàn thành trong năm 2024.

Huy động nhân dân tích cực tham gia đóng góp nhân lực, vật lực, hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Năm 2024, phấn đấu kiên cố hóa trên 400 km đường giao thông nông thôn. Trong quý I/2024, đã kiên cố hóa 25,38 km mặt đường bê tông xi măng, bằng 6,3% kế hoạch; mở rộng nền, mặt đường bê tông xi măng 1,15 km; mở mới, mở rộng đường đất 4,7 km.

Thời gian tới, Yên Bái sẽ đẩy mạnh tìm kiếm, huy động, lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn ngoài ngân sách, đặc biệt là nguồn vốn của doanh nghiệp và trong nhân dân để phát triển.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh, nhất là các dự án chuyển tiếp và các dự án khởi công mới.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; có biện pháp chấn chỉnh, thay thế nhà thầu hoặc bổ sung nhà thầu phụ đối với các nhà thầu không đáp ứng đủ năng lực; lập danh sách các nhà thầu tư vấn, xây lắp… yếu kém về năng lực hoạt động xây dựng, chậm tiến độ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: