Yên Bái: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2022 tăng 11,57% so cùng kỳ

9 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 17.566 tỷ đồng, tăng 11,57% so cùng kỳ, đạt 74,75% kế hoạch năm.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Sở Công thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9/2022 ước đạt 2.077 tỷ đồng, tăng 17,29% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng ước đạt 17.566 tỷ đồng, tăng 11,57% so cùng kỳ, đạt 74,75% kế hoạch năm. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 15.201 tỷ đồng, tăng 11,18% so với cùng kỳ, bằng 72,7 kế hoạch năm. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.365 tỷ đồng, bằng 90,9% kế hoạch năm.

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng tốt. Kim ngạch xuất khẩu tháng 9/2022 ước đạt 27 triệu USD, tăng 35% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng ước đạt 222,16 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ, đạt 79% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu tháng 9/2022 ước đạt 9 triệu USD. Lũy kế 9 tháng ước đạt 69 triệu USD, giảm 2% so cùng kỳ. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu may mặc và phụ liệu ngành gỗ, nhựa.

Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành, các nhà phân phối để hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong tỉnh tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, chương trình kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng thương mại điện tử để phân phối và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa…

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: