Yên Bái: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng trên 9% so với cùng kỳ

Trong 5 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh ước đạt 11.740,1 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Người dân mua hàng tại Siêu thị Vincom Yên Bái

Theo báo cáo, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2024 ước đạt 2.378 tỷ đồng, tăng 10,86% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng ước đạt 11.740 tỷ đồng tăng 9,3% so với cùng kỳ, đạt 100,7% kịch bản 5 tháng, bằng 42% kế hoạch năm. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa 5 tháng ước đạt 9.768,5 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ, đạt 99,7% kịch bản 5 tháng, bằng 41,6% so với kế hoạch năm. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng ước đạt 1971 tỷ đồng tăng 13,6% so với cùng kỳ, đạt 106,1% kịch bản 5 tháng, bằng 43,8% kế hoạch cả năm.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2024 ước đạt 35,7 triệu USD, tăng 3% so với tháng trước và tăng 26% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng ước đạt 160,8 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ, đạt 96,3% kịch bản 05 tháng, bằng 38,3% kế hoạch năm.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 5/2024 ước đạt 15 triệu USD, tăng 7% so với tháng trước, tăng 50% so cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng ước đạt 71 triệu USD, tăng 64% so với cùng kỳ, mặt hàng nhập khẩu của yếu là nguyên phụ liệu may mặc và một số sản phẩm cho ngành gỗ.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: