Yên Bái tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt gần 4.272 tỷ đồng

Chiều 24/4, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức phiên họp thường kỳ sơ kết hoạt động quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện chủ trì phiên họp.

Trong quý I, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tập trung giải ngân cho vay mới và cho vay quay vòng kịp thời để đáp ứng tối đa nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Đến 31/3/2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 4.271,8 tỷ đồng, tăng trên 99 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 2,4%. Dư nợ tăng trưởng tập trung ở các chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và các chương trình phục hồi kinh tế – xã hội. Quý I đã giải ngân cho vay mới 243,7 tỷ đồng hỗ trợ 4.880 lượt hộ gia đình được thụ hưởng tín dụng chính sách.

Riêng cho vay phục hồi kinh tế theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, NHCSXH tỉnh đã rà soát đối tượng, giải ngân cho vay mới hơn 9,8 tỷ đồng với 141 lượt khách hàng, dư nợ cho vay mới chủ yếu ở chương trình giải quyết việc làm và nhà ở xã hội.

Chất lượng các chương trình tín dụng chính sách tiếp tục được củng cố duy trì. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm tỷ lệ 0,11%.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nêu một số kết quả đạt được, những khó khăn trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm triển khai hiệu quả nguồn vốn chính sách đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnhNgô Hạnh Phúc đề nghị thời gian tới, Ban Đại diện HĐQT tiếp tục chỉ đạo NHCSXH tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40, Kết luận số 06 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 42 của Tỉnh ủy Yên Bái nhằm quan tâm bố trí nguồn vốn từ ngân sách, nguồn vốn có tính chất từ thiện và nguồn vốn hợp pháp khác ủy thác qua NHCSXH.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu NHCSXH tỉnh chỉ đạo NHCSXH các huyện, thị xã tiếp tục rà soát đối tượng cho vay các chương trình tín dụng phục hồi phát triển kinh tế theo Nghị quyết 11 và thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36 của Chính phủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sử dụng nguồn vốn, hiệu quả các chương trình cho vay phục hồi phát triển kinh tế, xã hội. Ban Dân tộc chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản phân cấp, thẩm quyền rà soát, xác định, tổng hợp, phê duyệt danh sách hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết 28 của Chính phủ.

Các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, phối hợp với NHCSXH phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trong giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới đến các tầng lớp nhân dân; tiếp tục tuyên truyền, rà soát nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng nhằm dẫn vốn hiệu quả cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa phương…

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: