Yên Bái: Thúc đẩy thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ điện, nước

Trong năm 2023, việc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ điện, nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt rộng khắp trong nhân dân trên địa bàn tỉnh từ thành thị đến nông thôn, miền núi.

Nhân viên Công ty Điện lực Yên Bái hướng dẫn người dân thanh toán không dùng tiền mặt.

Các doanh nghiệp, đơn vị đã chú trọng việc thúc đẩy khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt. Tuyên truyền, hỗ trợ người dân, khách hàng thấy được lợi ích của việc sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm thay đổi nhận thức, thói quen dùng tiền mặt; phân loại nhóm khách hàng từ đó đưa ra các giải pháp và 3 định hướng phù hợp nhằm tăng tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt được số lượng nhiều hơn, rộng rãi hơn.

Trong năm 2023, 100% các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện, nước đã triển hai các hình thức chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ cung cấp điện đạt 77,3%, tổng số khách hàng tăng 10,3% so với năm 2022.

Địa phương có tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt cao nhất là thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ đạt tỷ lệ 100%; huyện Văn Chấn tỷ lệ 83%. Địa phương có tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt thấp nhất là huyện Mù Cang Chải. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ cung cấp nước đạt 70,15% (tổng số khách hàng tăng 28,3% so với năm 2022.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: