Yên Bái thành lập mới 68 doanh nghiệp trong 3 tháng đầu năm

Trong tháng 3/2024, tỉnh Yên Bái đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký cho 33 doanh nghiệp (bằng 132% cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký là 121,9 tỷ đồng, nâng số doanh nghiệp được thành lập mới trong quý I lên 68 (bằng 119,3% cùng kỳ, đạt 22,7% kế hoạch) với tổng số vốn đăng ký 251,613 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân 2024.

Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 3.260 doanh nghiệp, trong đó: 2.128 công ty TNHH, 719 công ty cổ phần, 358 doanh nghiệp tư nhân; 47 doanh nghiệp FDI, 8 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do địa phương quản lý, 3 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Trung ương quản lý).

Trong quý I có 8,77% doanh nghiệp chế biến, chế tạo có kết quả sản xuất, kinh doanh tốt lên, 35,09% doanh nghiệp giữ nguyên và 56,14% doanh nghiệp gặp khó khăn hơn so với quý trước. Dự báo trong quý II sẽ có 50,88% doanh nghiệp chế biến, chế tạo có kết quả sản xuất, kinh doanh tốt lên, 28,07% doanh nghiệp giữ nguyên và 21,05% doanh nghiệp gặp khó khăn hơn.

Cũng trong quý I, toàn tỉnh thành lập mới 11 hợp tác xã với số vốn điều lệ 21,4 tỷ đồng và 80 thành viên, nâng tổng số hiện có toàn tỉnh lên 738 hợp tác xã, vốn điều lệ 1.777,56 tỷ đồng với tổng số 32.055 thành viên.

Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đồng hành tháo gỡ các vướng mắc để các doanh nghiệp hoạt động thuận lợi qua các chương trình “Cà phê doanh nhân”, gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân và kiểm tra, tháo gỡ từ cơ sở. Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung khai thông các nguồn lực xã hội, thủ tục đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: