Yên Bái thành lập mới 130 doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm

Trong tháng 5/2024, tỉnh Yên Bái đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký cho 34 doanh nghiệp (bằng 130,8% cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký là trên 1.054,5 tỷ đồng, nâng số doanh nghiệp được thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2024 lên 130 doanh nghiệp (bằng 100,7% cùng kỳ, đạt 43,3% kế hoạch) với tổng số vốn đăng ký là 1.479,372 tỷ đồng.

Trong tháng 5/2024, tỉnh Yên Bái đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký cho 34 doanh nghiệp

Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 3.314 doanh nghiệp, trong đó: 2.165 công ty TNHH, 731 công ty cổ phần, 360 doanh nghiệp tư nhân; 47 doanh nghiệp FDI, 8 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do địa phương quản lý, 3 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Trung ương quản lý).

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh thành lập mới 32 hợp tác xã với số vốn điều lệ 57 tỷ đồng và 246 thành viên, nâng tổng số hiện có toàn tỉnh lên 756 hợp tác xã, vốn điều lệ 1.819,49 tỷ đồng với tổng số 33.058 thành viên.

Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đồng hành tháo gỡ các vướng mắc để các doanh nghiệp hoạt động thuận lợi qua các chương trình “Cà phê doanh nhân”, gặp mặt doanh nghiệp đầu xuân và kiểm tra, tháo gỡ từ cơ sở. Đồng thời, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung khai thông các nguồn lực xã hội, thủ tục đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: