Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam”

Sáng 22/12, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các điểm cầu tại trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể liên quan của tỉnh; lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam được tổ chức hôm nay là Hội nghị đầu tiên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nói đến công nghiệp văn hóa là đề cập đến các ngành công nghiệp sản xuất ra các sản phẩm mang tính nghệ thuật và sáng tạo, có bản chất vật thể hoặc phi vật thể; thông qua khai thác những giá trị văn hóa cùng những sản phẩm và dịch vụ có tính trí tuệ, có ý nghĩa xã hội và văn hóa để thu về những nguồn lợi kinh tế. Trên thế giới, phát triển công nghiệp văn hóa đang diễn ra mạnh mẽ, là xu thế và dần trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của các quốc gia.

Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp văn hoá. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa. Với sự đặc biệt quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, thời gian qua các ngành công nghiệp văn hóa dần trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng; sự đầu tư nguồn vốn vào các ngành công nghiệp văn hóa đã thúc đẩy thị trường công nghiệp văn hóa có những bước tiến mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, so với một số ngành khác thì các ngành công nghiệp văn hóa nước ta vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế.

Để công nghiệp văn hóa nước ta sớm phát triển nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung đánh giá, phân tích kỹ lưỡng những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa thời gian qua; nêu rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; nhận diện thời cơ, thách thức của công nghiệp văn hóa Việt Nam trong thời gian tới; đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi, đột phá; đề xuất ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, quy định phù hợp.

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết: 7 năm triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam, công tác phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam đã đạt được một số kết quả nổi bật. Trong giai đoạn từ năm 2018 – 2022, giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đóng góp ước đạt 1,059 triệu tỷ đồng. Trong 5 năm qua, bình quân tốc độ tăng trưởng về số lượng các cơ sở kinh tế hoạt động trong các ngành công nghiệp văn hóa đạt 7,21%/năm. Chỉ tính riêng năm 2022, thống kê có khoảng 70.321 cơ sở đang hoạt động có liên quan đến ngành công nghiệp văn hóa và bình quân lực lượng lao động thu hút khoảng 1,7 triệu đến 2,3 triệu người, tăng 7,44%/năm. Việt Nam đang là quốc gia tầm trung về phát triển công nghiệp văn hoá và còn nhiều dư địa phát triển. Cùng với đó, các ngành công nghiệp văn hóa có đóng góp quan trọng đối với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quảng bá hình ảnh, bản sắc và gia tăng sức hấp dẫn, thuyết phục của sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Chính phủ

Tuy nhiên, việc phát triển các ngành công nghiệp văn hoá vẫn còn nhiều bất cập và thách thức đặt ra do đây là ngành có phạm trù lớn, bao gồm đa ngành, nhiều lĩnh vực có nội hàm rộng; các ngành công nghiệp văn hóa là nhóm ngành dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài; việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động sáng tạo văn hóa, sản xuất các sản phẩm và dịch vụ văn hóa chưa được nhiều nhà đầu tư quan tâm; Đầu tư tài chính cho văn hóa còn thấp so với nhu cầu… Do vậy, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đề xuất 3 mục tiêu trọng tâm và 6 giải pháp để phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam theo hướng hiệu quả, bền vững và hội nhập.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến công nghiệp văn hóa đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, những bài học kinh nghiệm trong phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa thời gian qua; đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: để thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa theo hướng đồng bộ và hiện đại đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đồng thời quảng bá sự đa dạng của văn hóa Việt Nam, tiếp tục phát huy nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thì nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn sắp tới là tiếp tục đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, tập trung phát triển có trọng tâm, trọng điểm một số ngành công nghiệp văn hóa mà Việt Nam đang có tiềm năng, lợi thế lớn trong cạnh tranh để hướng đến mục tiêu đến năm 2030 doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% vào GDP và tiếp tục góp phần phát triển kinh tế – xã hội của cả nước. Đồng thời, các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa phải đảm bảo đáp ứng được các yếu tố “Sáng tạo – Bản sắc – Độc đáo – Chuyên nghiệp – Cạnh tranh”, từng bước tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm và dịch vụ mang tầm quốc gia, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các ngành công nghiệp văn hóa; hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo cơ sở pháp lý để hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa; phát triển sản phẩm, dịch vụ và tạo thị trường cho các ngành công nghiệp văn hóa; thu hút hiệu quả các nguồn lực đầu tư; đẩy nhanh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ trong quản lý và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; tập trung đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh trong các ngành công nghiệp văn hóa…

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: