Yên Bái tăng cường đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn có công văn về việc tăng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

Công trình cầu Tô Mâu, huyện Lục Yên đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo đó, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư, kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh quyết toán khối lượng hoàn thành.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ giải ngân vốn, trường hợp không hoàn thành giải ngân theo kế hoạch đề ra thì kiểm điểm trách nhiệm và không xét thi đua khen thưởng, hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, người đứng đầu và cá nhân liên quan.

Cùng với đó, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư rà soát đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/9/2023 để đảm bảo mục tiêu giải ngân 100% trong năm 2023.

UBND các huyện, thành thị chủ động rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn theo thẩm quyền trước ngày 15/9/2023 bảo đảm quy định và đáp ứng kịch bản giải ngân.

Đối với các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, Ban QLDA ĐTXD tỉnh Yên Bái khẩn trương đôn đốc các đơn vị đảm bảo khởi công xây dựng 2 dự án thuộc lĩnh vực y tế trong tháng 9/2023

Tính đến hết tháng 8/2023, tỉnh Yên Bái đã giải ngân được 2.566 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch, đối với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao giải ngân đạt 1.809 tỷ đồng trong tổng số 3.790,6 tỷ đồng, bằng 48%, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành.

Nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân kế hoạch vốn, trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đôn đốc tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc bảo đảm kịch bản giải ngân đến hết Quý III đạt tối thiểu 75% và đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: