Yên Bái sẽ tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam vào ngày 12/10

Theo Kế hoạch số 203/KH-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2023) vào ngày 12/10 với sự tham dự của 250 đại biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân Yên Bái nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2022

Tại chương trình này, UBND tỉnh sẽ trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2022; khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống người lao động; áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước năm 2022, 2023.

Chương trình gặp mặt kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam là dịp nhằm tuyên dương, khích lệ các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đã năng động, sáng tạo, duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, chấp hành đúng quy định của pháp luật, đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ sản xuất, chuyển đổi số trong doanh nghiệp; xây dựng và định vị thương hiệu thành công; mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu; nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh phát triển bền vững.

Theo Cổng TTĐT tỉnh

 


Bài viết mới nhất: