Yên Bái sẽ hỗ trợ ít nhất 20 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Trong tháng 5, tỉnh Yên Bái sẽ tập huấn, đào tạo, hướng dẫn cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho 700 doanh nghiệp và trên 1.400 lượt người.

Nhân viên Chi nhánh Bưu chính Viettel Yên Bái hướng dẫn doanh nghiệp đưa sản phẩm lên mạng lưới kênh phân phối Vỏ sò.

Nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số năm 2023.

Theo đó, trong tháng 5/2023, tỉnh sẽ tập huấn, đào tạo, hướng dẫn cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho 700 doanh nghiệp và trên 1.400 lượt người.

Cùng với đó, hỗ trợ tối thiểu 20 doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai ứng dụng các nền tảng, giải pháp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh donh theo hướng công nghệ hiện đại; triển khai đa dạng hóa hình thức thanh toán không dùng tiền mặt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm tiếp cận ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm kiếm thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia trải nghiệm các nền tảng số…

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: