Yên Bái sẽ có 5 đến 10 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ về chuyển đổi số

Trong năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái sẽ lựa chọn từ 5 – 10 doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ về công tác chuyển đổi số.

Bàn giao phần mềm truy xuất nguồn gốc thông minh cho Hợp tác xã Suối Giàng quản lý, sử dụng tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn năm 2023.

Việc hỗ trợ nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

Cùng với tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh sẽ tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp nhỏ và vừa về chuyển đổi số.

Ngoài ra, Sở sẽ khảo sát về hiện trạng, nhu cầu và khả năng sẵn sàng tham gia chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ. Trong năm 2024 sẽ lựa chọn từ 5 -10 doanh nghiệp để hỗ trợ về công tác chuyển đổi số.

Các doanh nghiệp có nhu cầu được hỗ trợ cần nộp hồ sơ đăng ký tham gia và đề nghị hỗ trợ đến Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/5/2024.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: