Yên Bái: Sản xuất công nghiệp quý I tăng trên 9% so cùng kỳ

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái 3 tháng đầu năm 2024 tiếp tục phát triển và có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước (tăng 9,18%). Có được kết quả này là do hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi.

Trong 18 ngành công nghiệp cấp 2, toàn tỉnh có 12/18 ngành có chỉ số sản xuất cộng dồn đến cuối tháng 3/2024 tăng so với cùng kỳ.

Theo đó, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 3 ước tính tăng 33,56% so với tháng trước. Trong đó: ngành khai khoáng tăng 14,63%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 36,8%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 25,5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,02%. Tính chung 3 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 9,18% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 18 ngành công nghiệp cấp 2, toàn tỉnh có 12/18 ngành có chỉ số sản xuất cộng dồn đến cuối tháng 3 tăng so với cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp sản xuất tăng cao so với cùng kỳ là: tinh bột sắn, quần áo, gỗ dán, xi măng, các sản phẩm bằng đá hoặc bằng các chất liệu khoáng khác chưa được phân vào đâu, dịch vụ sản xuất cấu kiện bằng kim loại, dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, điện thương phẩm…

Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm mạnh so với cùng kỳ như: quặng sắt và tinh quặng sắt chưa nung; quặng chì và tinh quặng chì; vỏ bào, dăm gỗ; sản phẩm còn lại của ngành công nghiệp hóa chất cũng giảm…

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: