Yên Bái quyết liệt giải pháp thu ngân sách

Năm 2023, tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách (TNS) 5.355 tỷ đồng, mục tiêu phấn đấu theo kịch bản là 5.900 tỷ đồng.

Người dân đến điểm thu thuế phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023

Theo Cục Thuế tỉnh, tổng thu nội địa toàn tỉnh tính đến ngày 20/3 đạt 547,4 tỷ đồng, bằng 17,1% dự toán Bộ Tài chính, bằng 10,5% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó, thu cân đối đạt 381,6 tỷ đồng, bằng 19,1% dự toán Bộ Tài chính, bằng 14,4% dự toán HĐND tỉnh giao; thu tiền sử dụng đất đạt 115,8 tỷ đồng; thu hoạt động xổ số 9,4 tỷ đồng.

Một số địa bàn đạt số thu tương đối khá như: thành phố Yên Bái đạt 15,1% dự toán; huyện Văn Chấn 15,2%; Yên Bình 13,5%; Lục Yên đạt 13,9%. Vẫn còn một số địa bàn đạt thấp như: thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu…

Với số thu như trên, nếu so với dự toán trung ương giao thì toàn ngành đã đảm bảo tiến độ, nhưng so với dự toán theo kịch bản chi tiết được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 215/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 (kịch bản thu) thì vẫn còn thấp.

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách (TNS) ngay từ tháng 1/2023, người đứng đầu ngành thuế tỉnh đã yêu cầu toàn ngành quyết liệt, tập trung triển khai kịp thời các giải pháp thu theo chỉ đạo, điều hành của ngành, của tỉnh và phấn đấu quý 1/2023 thu cân đối đạt 491 tỷ đồng (theo kịch bản) hoàn thành nhiệm vụ thu quý I năm 2023.

Trong tháng 3, Cục Thuế đã yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát những vấn đề còn hạn chế thuộc đơn vị mình và đưa ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để kịp thời khắc phục; đồng thời, thông báo đến từng bộ phận, công chức, người lao động tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Toàn ngành sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán TNS Nhà nước năm 2023.

Các đơn vị quán triệt công tác chỉ đạo điều hành TNS với tinh thần cao nhất, phấn đấu thu cân đối đạt kịch bản. Các phòng chức năng và các chi cục thuế cần có đánh giá chi tiết, nghiêm túc giải trình cụ thể cho các chỉ tiêu TNS thấp; đồng thời, cuối tháng 3, các đơn vị thu rà soát lại kết quả thực hiện thu để kịp thời đưa ra các phương án, điều chỉnh dự toán, kịch bản TNS; duy trì việc phân tích dữ liệu do Phòng Công nghệ – Thông tin phối hợp Phòng Nghiệp vụ dự toán – Pháp chế và một số bộ phận liên quan xây dựng hệ thống kết cấu bảng biểu phục vụ cho việc đánh giá, chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế. Các đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ, giải pháp tập trung chỉ đạo quyết liệt, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong TNS.

Ông Nông Xuân Hùng – Cục trưởng Cục Thuế cho biết: thời gian tới, ngành tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế về các chính sách thuế mới; các chính sách về xử phạt vi phạm hành chính; các chính sách về Luật Quản lý thuế; các chính sách về hóa đơn, quản lý hộ, cá nhân kinh doanh; trong đó, chú trọng đến tuyên truyền Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 31/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP; đánh giá tiến độ chương trình công tác của Cục Thuế hàng tháng, quý, năm 2023 và các năm tiếp theo; thực hiện tốt quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Cùng với nhiệm vụ TNS, các nhiệm vụ khác cũng sẽ được Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện một cách đồng bộ; trong đó, việc đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên quán triệt việc chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật đối với công chức, người lao động ngành thuế; nghiêm cấm các hoạt động tệ nạn xã hội và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng trong thực thi công vụ tại các phòng, đơn vị trong toàn ngành; tiếp tục duy trì thực hiện đảm bảo đúng quy chế, quy định của cấp trên, của ngành…

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: