Yên Bái phấn đấu tỷ trọng kinh tế số đạt 18,5% trong tổng giá trị ngành nông nghiệp đến năm 2025

Tập trung phát triển kinh tế số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công nghệ cao để phát triển kinh tế nông nghiệp, tỉnh Yên Bái phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong tổng giá trị ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đến năm 2025 đạt 18,5%.

HTX chế biến, kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương, thành phố Yên Bái livestream giới thiệu, bán đặc sản, nông sản của địa phương.

Để đạt mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tổ chức triển khai mô hình thôn chuyển đổi số, làng chuyển đổi số, xã chuyển đổi số gắn với mục tiêu chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, tập trung nhân rộng các mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi số hiệu quả; nghiên cứu, phổ biến các nền tảng số do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai; xây dựng cơ sở dữ liệu số ngành nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế số nông nghiệp tỉnh Yên Bái.

Hỗ trợ triển khai rộng nền tảng truy xuất nguồn gốc thông minh theo Tiêu chuẩn Việt Nam và theo Tiêu chuẩn quốc tế cho các sản phẩm lâm, nông sản, thủy sản nhằm nâng cao giá trị và phát triển thị trường sản phẩm. Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất nông nghiệp chuyển đổi số theo lộ trình phù hợp; xây dựng, phát triển các mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất nông nghiệp số.

Ngoài ra, tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng số cho người nông dân thông qua các nền tảng số, đào tạo trực tuyến, liên tục phát triển kỹ năng và tri thức số cho người nông dân, ưu tiên nhóm kỹ năng về sử dụng, khai thác các sàn giao dịch điện tử, thanh toán điện tử…

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: