Yên Bái phấn đấu tạo việc làm cho hơn 19.000 lao động trong năm 2023

Năm 2023, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu giải quyết việc làm bền vững, tạo việc làm mới cho 19.500 lao động trong toàn tỉnh, đặc biệt là lao động nghèo.

Hiện cả tỉnh có trên 50.000 lao động trong độ tuổi lao động.

Là đơn vị trực tiếp được phân công triển khai “hỗ trợ tạo việc làm bền vững” cho lao động, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều nội dung để tạo việc làm cho lao động, nhất là lao động nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ông Lưu Mạnh Dũng – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái cho biết, tỉnh có những chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai chương trình giảm nghèo bền vững nói chung và nội dung “hỗ trợ việc làm bền vững” nói riêng.

Theo đó, nội dung hỗ trợ tạo việc làm bền vững đã được phê duyệt từ tháng 10.2022, tuy nhiên đến nay mới bắt đầu triển khai.

“Về cơ bản các văn bản, quy định về vấn đề này đã đầy đủ, ngân sách thì cũng đã có nhưng các đầu việc thì chưa cụ thể. Hoạt động tư vấn, tập huấn hỗ trợ việc làm bền vững cũng được Bộ LĐTBXH triển khai nhưng do thời điểm vào cuối năm nên việc thực hiện chưa được như mong đợi”, ông Dũng nói.

Một trong những mục tiêu của nội dung “Hỗ trợ việc làm bền vững” là tập trung nguồn lực hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nghèo, lao động ở vùng đặc biệt khó khăn.

Do đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái đang kết hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện triển khai các hoạt động cụ thể.

Trong năm 2023, tỉnh Yên Bái đưa ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước là 3,5%; tỉ lệ hộ cận nghèo giảm so với năm trước 1,22%.

Tỉnh Yên Bái cũng mong muốn giải quyết việc làm bền vững, tạo việc làm mới cho 19.500 lao động toàn tỉnh (hiện cả tỉnh có trên 50.000 lao động trong độ tuổi lao động), trong đó 50% là tạo việc làm cho lao động nghèo.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: