Yên Bái “nước rút” giải ngân vốn đầu tư công

Để bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, tỉnh Yên Bái tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thi đua “nước rút”; triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, bảo đảm kịch bản giải ngân đến hết quý III đạt tối thiểu 75%, đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch đề ra.

Công trình cầu Tô Mâu, huyện Lục Yên đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn 5.974 tỷ đồng, tỉnh Yên Bái đã giao chi tiết cho các đơn vị, dự án và tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023. Kết quả giải ngân hết tháng 8 là 2.566 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch.

Riêng vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, Yên Bái giải ngân 1.809 tỷ đồng/kế hoạch 3.790,6 tỷ đồng, bằng 48% (cao hơn bình quân cả nước- 39,3%). Tỉnh Yên Bái đứng 13/63 tỉnh, thành và 17/115 đơn vị được giao vốn, trở thành điểm sáng về giải ngân vốn đầu tư công của cả nước. Trong đó, một số đơn vị có tiến độ giải ngân đáp ứng yêu cầu như: huyện Yên Bình đạt 60%, Văn Chấn 60,4%…

Năm 2023, huyện Văn Chấn có tổng số 121 công trình sử dụng vốn đầu tư công. Trong đó có 74 công trình chuyển tiếp và 47 công trình khởi công mới, với tổng mức đầu tư 512.826 triệu đồng. Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2023 là 199.803 triệu đồng. Trong 8 tháng, huyện đã giải ngân 108.441 triệu đồng, đạt 60% kế hoạch; trong đó, ngân sách huyện 42.276 triệu, ngân sách tỉnh 17.466 triệu, chương trình mục tiêu quốc gia 44.203 triệu (chương trình dân tộc thiểu số là 36.934 triệu, chương trình nông thôn mới 7.269 triệu đồng), chuyển nguồn từ năm 2022 sang 4.496 triệu đồng.

Ông Phạm Duy Hiển – Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn cho biết: “Để bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đàu tư công năm 2023 tỉnh giao, huyện đã chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban liên quan và chính quyền địa phương trong triển khai xây dựng cơ bản và công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn; thường xuyên đôn đốc hoàn thiện hồ sơ các dự án; tăng cường giám sát, kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án; có kế hoạch thanh toán các nguồn vốn theo đúng kế hoạch giải ngân của UBND tỉnh”.

Trên địa bàn tỉnh, một số công trình trọng điểm có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt như: Dự án Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh đạt 67%; Trụ sở Tỉnh ủy và các ban Đảng đạt 77%; công trình cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái đến nay cơ bản hoàn thành, giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đạt 60%…

Ông Trần Hưng Lam – Giám đốc Điều hành dự án cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết: “Các nhà thầu đã huy động tối đa nhân, vật lực cùng các thiết bị chuyên dụng, tổ chức thi công 3 ca không kể ngày đêm, đưa công trình về đích đúng hạn theo đúng chỉ đạo của chủ đầu tư và UBND tỉnh. Đến nay, phần cầu đã đạt tiến độ 94%, phần đường dẫn đạt gần 92%; 2 hạng mục này dự kiến hoàn thành trong tháng 9”.

Cầu Giới Phiên là công trình trọng điểm của tỉnh nên trong quá trình thi công nhà thầu rất nỗ lực, quyết tâm cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự động viên, giúp đỡ của các sở, ban, ngành trong công tác giải phóng mặt bằng và bố trí vốn để giải ngân kịp thời cho nhà thầu thi công theo đúng cam kết với tỉnh, hoàn thành trước thời hạn 3 tháng so với hợp đồng. Công trình cầu Giới Phiên sẽ thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 9 tới đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực lập thành tích chào mừng Quốc khánh 2/9 và đợt thi đua đặc biệt của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái (25/9/1958 – 25/9/2023).

Ông Đoàn Hữu Phung – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết: Để bảo đảm tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023, tỉnh Yên Bái đã đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, đảm bảo phải luôn đi trước với tầm nhìn dài hạn, bảo đảm khả thi và phù hợp với thực tiễn; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư nhằm tạo thuận lợi cho quá trình triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Tỉnh đã ban hành kịch bản chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn của các dự án theo từng tháng, quý; thành lập tổ công tác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, hỗ trợ, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, tập trung vào các dự án trọng điểm.

Rà soát, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn của các dự án có tiến độ thực hiện chậm để bổ sung cho các dự án có tiến độ tốt, dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; thường xuyên rà soát các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi kịp thời đưa vào kế hoạch đầu tư công để phân bổ cho các dự án có nhu cầu và khả năng hấp thụ vốn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai cũng như mục đích, ý nghĩa của dự án tới các đối tượng có đất bị thu hồi. Thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án.

Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; chấn chỉnh, thay thế nhà thầu hoặc bổ sung nhà thầu phụ đối với các nhà thầu chưa đáp ứng đủ năng lực làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân.

Ông Đoàn Hữu Phung nhấn mạnh, việc thi đua “nước rút” nhằm bảo đảm kịch bản giải ngân đến hết quý III đạt tối thiểu 75%; đến hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: