Yên Bái làm việc với các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 10/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia (CTMTQG). Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Giàng A Tông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 tỉnh Yên Bái; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Với quan điểm đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công, giải ngân xây dựng cơ bản, trong đó có việc triển khai các CTMTQG là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, tạo động lực, thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh, thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của UBMTTQ Việt Nam tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành, các địa phương, các CTMTQG đang được triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai theo quy định tại Nghị định số 27 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG. Yên Bái nằm trong số các tỉnh có kết quả giải ngân giải ngân vốn CTMTQG cao so với cả nước, trong đó vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 đã giải ngân đạt 530,402 tỷ đồng, bằng 80,1% kế hoạch; năm 2023 đã giải ngân đạt 219,277 tỷ đồng, bằng 32,1% kế hoạch. Vốn sự nghiệp năm 2022 giải ngân đạt 33,628 tỷ đồng, bằng 12,8% kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện các CTMTQG, các địa phương cũng gặp phải những khó khăn nhất định. UBND tỉnh và các sở, ngành đã nhận được 48 ý kiến kiến nghị. Trong đó phân theo Chương trình có 23 nội dung liên quan tới CTMTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 19 nội dung liên quan tới CTMTQG giảm nghèo; 6 nội dung liên quan tới CTMTQG xây dựng nông thôn mới. Phân theo nguồn vốn có 4 nội dung liên quan tới vốn đầu tư phát triển; 44 nội dung liên quan tới vốn sự nghiệp.

Lãnh đạo UBND huyện Trạm Tấu phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 3 CTMTQG tập trung chủ yếu vào 04 nhóm vấn đề lớn gồm: việc các bộ, ngành Trung ương chậm ban hành văn bản hướng dẫn, ảnh hưởng đến việc triển khai các nội dung, dự án, tiểu dự án các chương trình; những khó khăn, vướng mắc liên quan tới quy định về mức hỗ trợ và định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các CTMTQG; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2022 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2409 ngày 07/12/2022; việc các ngành, địa phương chưa kịp thời cập nhật, nghiên cứu kỹ lưỡng, toàn diện hệ thống các văn bản hướng dẫn của trung ương và của tỉnh, dẫn tới nhiều nội dung đã có quy định chi tiết, cụ thể nhưng địa phương, cơ sở không nắm bắt được, dẫn đến lúng túng, thiếu quyết liệt, chậm triển khai.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Hội nghị

Những vướng mắc của các địa phương đã được lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan chủ trì các CTMTQG trả lời, giải đáp tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, với quan điểm lấy giải ngân vốn đầu tư công nói chung và giải vốn CTMTQG nói riêng là động lực thúc đẩy tăng trưởng, trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các CTMTQG, phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu đối với các Chương trình, dự án, Tiểu dự án đến nay đã được cấp thẩm quyền ban hành đầy đủ hướng dẫn, đủ điều kiện thực hiện, các sở, ngành được giao phụ trách cần khẩn trương đôn đốc triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo các chương trình, dự án được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đúng mục tiêu, đối tượng, phát huy hiệu quả đầu tư. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và cơ quan chủ trì trong triển khai các Chương trình; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn, nhất là đối với các văn bản của trung ương và của tỉnh mới ban hành.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị

Đối với các nội dung còn khó khăn, vướng mắc do phải chờ hướng dẫn của Trung ương, ngay sau Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp ý kiến của các ngành, các địa phương, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản đề xuất với các bộ, ngành trung ương sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện các CTMTQG. Các sở, ngành tiếp tục chủ động làm việc với các bộ, ngành theo ngành dọc để sớm được hướng dẫn, tháo gỡ đối với các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của trung ương.

Đối với những nội dung hướng dẫn thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành khẩn trương tham mưu triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về các CTMTQG; đẩy nhanh tiến độ ban hành hoặc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành bổ sung các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các CTMTQG, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ đối tượng, rõ nguồn kinh phí”; rà soát, điều chỉnh các nguồn vốn thực hiện các CTMTQG.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, nhiệm vụ của các CTMTQG đến cộng đồng dân cư; chủ động triển khai thực hiện các CTMTQG theo nhiệm vụ và nguồn vốn được giao, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ; khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc kế hoạch năm 2023 làm cơ sở giao chi tiết kế hoạch vốn và khởi công xây dựng các công trình theo kế hoạch…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cũng giao các nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị và yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trong việc triển khai các CTMTQG; xây dựng phân công nhiệm vụ chi tiết trong đó làm rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc để tổ chức thực hiện.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: