Yên Bái hỗ trợ kinh phí cho 771 tổ chuyển đổi số cộng đồng

Mức hỗ trợ cho các tổ chuyển đổi số cộng đồng là 500 nghìn đồng/tổ/tháng. Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 1/6/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Tổ CĐS xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Thực hiện Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 (viết tắt là Nghị quyết số 60/2022/NQ- HĐND), Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực CĐS đối với các tổ CĐS cộng đồng tại các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là 771 tổ CĐS cộng đồng của các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn CĐS, CĐS nâng cao năm 2023 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 01/6/2023.

Mức hỗ trợ là 500 nghìn đồng/tổ/tháng. Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 1/6/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Tổng kinh phí hỗ trợ là 2.698.500.000 đồng.

Trước đó, tháng 3/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thiện xây dựng xong phần mềm “Yên Bái CĐS” phiên bản V1 với tên miền https://cdscd.yenbai.gov.vn.

Phần mềm giúp các cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CĐS cấp huyện, cấp xã trong việc quản lý theo dõi, đánh giá hoạt động của các tổ CĐS cộng đồng tại địa phương. Đồng thời làm căn cứ đánh giá, thẩm định hỗ trợ chính sách nâng cao năng lực CĐS cho các tổ CĐS cộng đồng tại các thôn, bản, tổ dân phố.

Để phầm mềm được sử dụng hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho 1.356 tổ CĐS cộng đồng tại 173 xã, phường, thị trấn; 18 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện cập nhật dữ liệu hàng tháng lên trên hệ thống.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 60 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc, bài bản; đối tượng hưởng thụ chính sách nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, ý nghĩa của CĐS; giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện yêu cầu CĐS tại địa phương, góp phần cùng toàn bộ hệ thống chính trị đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện tử thành công ở các cấp, các ngành.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: