Yên Bái giải quyết việc làm cho trên 20 nghìn lao động

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 20.563 lao động, bằng 105,5% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Người lao động được các cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống.

Trong tháng 10/2023, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 1.581 lao động; lũy kế 10 tháng, giải quyết việc làm cho 20.563 lao động, bằng 105,5% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, từ phát triển kinh tế – xã hội 10.469 lao động; vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm 1.999 lao động; xuất khẩu lao động 336 lao động; cung ứng lao động ngoài tỉnh 7.759 lao động; tuyển mới và đào tạo nghề cho 18.038 người.

Trong tháng 10 đã có 395 lao động nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp; lũy kế 10 tháng là 7.360 lao động, bằng 105,1% kế hoạch, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Đạt được kết quả này là do thời gian qua, tỉnh đã làm tốt công tác rà soát, thu thập thông tin thị trường lao động; tăng cường giới thiệu việc làm, đẩy mạnh đào tạo nghề; xây dựng kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Đặc biệt vừa qua, UBND tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023 kết nối doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động,thu hút gần 100 doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm, 3.500 người lao động và học sinh, sinh viên tham gia.

Hội thảo hợp tác đào tạo và giải quyết việc làm giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái với các tổ chức, doanh nghiệp cũng đồng thời được tổ chức. Tại Hội thảo đã có nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách đối với các cơ quan nhà nước trong việc phối hợp, đồng hành, hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và nhu cầu sử dụng của thị trường lao động…

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: