Yên Bái giải quyết việc làm cho gần 10.600 lao động trong 5 tháng đầu năm

Trong 5 tháng đầu năm, tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho gần 10.600 lao động, đạt 52,8% kế hoạch, tăng 0,19% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 10.600 lao động, đạt 52,8% kế hoạch, tăng 0,19% so với cùng kỳ năm 2023

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động; chủ động phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu, tuyển dụng lao động. Nhờ đó công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Trong tháng 5/2024, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 2.578 lao động; trong đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội 977 người, vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm 452 người, xuất khẩu lao động 48 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 1.101 người. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 10.600 lao động, đạt 52,8% kế hoạch, tăng 0,19% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội 4.634 người, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 1.437 người, xuất khẩu lao động 165 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 4.323 người. Đã chuyển dịch được 4.097 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, bằng 58,5% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2023.

Cùng với đó, trong tháng 5/2024, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 2.238 người, luỹ kế 5 tháng đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 8.145 người, đạt 45,3% kế hoạch, tăng 7,46% so với cùng kỳ năm 2023.

Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ sở giáo dục tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để tư vấn, đào tạo và giải quyết việc làm; xây dựng sàn giao dịch việc làm trực tuyến để kết nối với hệ thống giao dịch việc làm quốc gia nhằm hỗ trợ, cung cấp kịp thời thông tin đến người lao động và người sử dụng lao động; hỗ trợ hiệu quả người lao động tìm kiếm việc làm; đẩy mạnh triển khai hiệu quả hoạt động của Quỹ Quốc gia về việc làm nhằm hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm…

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: