Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp 2 tháng tăng 9,79% so với cùng kỳ

<b>Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái tháng 2 ước đạt 1.773 tỷ đồng, tăng 25% so với tháng trước; lũy kế 2 tháng đạt 3.192 tỷ đồng, tăng 9,79% so với cùng kỳ năm 2022, bằng 64,6% kịch bản quý I, bằng 13,8% kế hoạch năm.</b>

 

<img class=”size-full wp-image-22342″ src=”http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn/wp-content/uploads/2023/03/260445_lucyen.jpg” alt=”” width=”660″ height=”410″ /> Công nhân Công ty TNHH Một thành viên Vạn Khoa đóng bao sản phẩm bột đá xuất khẩu.

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,89% so với cùng kỳ năm trước. Trong các ngành công nghiệp, ngành khai khoáng tăng 4,1%, ngành chế biến, chế tạo tăng 6,89%, ngành sản xuất, phân phối điện tăng 14,99%, ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,4%.

 

Một số sản phẩm chính có giá trị và chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ như; Điện sản xuất ước đạt 202,5 triệu KWh tăng 11,3%;  Felspat phong hóa 7.217 tấn tăng 22%; điện thương phẩm ước đạt 173,1 triệu KWh, tăng 0,55%.

 

Bên cạnh đó, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ như: Cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại giảm 24,58%, xi măng + Clinker giảm 30%; khai thác quặng kim loại giảm 6,69%, sản phẩm Graphite chưa có sản phẩm. Nguyên nhân là do tác động việc giảm đơn hàng, sản xuất trong lĩnh vực khai thác quặng chậm lại, cầm chừng chờ tăng giá, ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu.

<div style=”text-align: right;”>Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: