Yên Bái có 227 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP

Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến hết tháng 10 tháng năm 2023, tỉnh Yên Bái đã cấp chứng nhận sản phẩm OCOP cho 43/34 sản phẩm, đạt 126,5% kế hoạch.

Đến nay toàn tỉnh đã cấp chứng nhận được 227 sản phẩm OCOP

Trong 43 sản phẩm mới được công nhận có 17 sản phẩm của thành phố Yên Bái; 2 sản phẩm của thị xã Nghĩa Lộ; 3 sản phẩm của huyện Văn Chấn; 3 sản phẩm của huyện Trấn Yên; 7 sản phẩm của huyện Lục Yên; 5 sản phẩm của huyện Văn Yên và 6 sản phẩm của huyện Yên Bình.

Tỉnh cũng thực hiện đánh giá lại đối với 18 sản phẩm, trong đó có 2 sản phẩm của thành phố Yên Bái; 5 sản phẩm của thị xã Nghĩa Lộ; 1 sản phẩm của huyện Trấn Yên; 7 sản phẩm của huyện Văn Yên và 3 sản phẩm của huyện Yên Bình.

Lũy kế đến nay toàn tỉnh đã cấp chứng nhận được 227 sản phẩm OCOP, trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao, 206 sản phẩm đạt 3 sao.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: