Yên Bái có 11 khu vực có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị

Việc xác định các khu vực quan trọng trong đô thị được áp dụng đối với các đô thị hiện hữu là trung tâm hành chính, chính trị kinh tế, văn hóa của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Một góc thị xã Nghĩa Lộ.

Theo Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt các khu vực có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn tỉnh, Yên Bái có 11 khu vực có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị.

Theo đó, thành phố Yên Bái có 2 khu vực gồm toàn bộ địa giới hành chính 9 phường và 3 xã định hướng xây dựng thành phường là các xã: Văn Phú, Tân Thịnh, Giới Phiên; thị xã Nghĩa Lộ có 2 khu vực gồm toàn bộ địa giới hành chính 4 phường và 6 xã định hướng xây dựng thành phường là các xã: Nghĩa An, Nghĩa Lộ, Nghĩa Lợi, Phù Nham, Nghĩa Phúc, Thanh Lương. Các huyện: Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Trấn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, mỗi huyện có 1 khu vực có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị.

Quyết định phê duyệt các khu vực có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm xác định phạm vi, quy mô các khu vực có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế – xã hội, văn hóa, các khu có di tích lịch sử, khu phát triển du lịch, khu đô thị mới của tỉnh; các khu vực có vai trò là điểm nhấn về không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, khu vực phát triển các khu chức năng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái làm cơ sở tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: