Yên Bái: Chuyển đổi số – động lực phát triển của các cơ quan, doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 51 của Tỉnh ủy và Chương trình số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối (ĐBK) Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy khối (ĐUK), công tác triển khai thực hiện trong các cơ quan, doanh nghiệp (DN) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo động lực quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với thành viên Câu lạc bộ chuyển đổi số thanh niên về hoạt động của Câu lạc bộ.

Trước tiên, phải kể đến công tác lãnh, chỉ đạo xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai sử dụng nền tảng số Sổ tay đảng viên điện tử (STĐVĐT) tỉnh Yên Bái cho tới thành lập Câu lạc bộ hỗ trợ CĐS Đoàn thanh niên khối và các câu lạc bộ CĐS cấp cơ sở tại 78/78 chi, đảng bộ cơ sở trong khối với lực lượng nòng cốt là cán bộ trẻ, có kỹ năng, trình độ về công nghệ thông tin của Ban Thường vụ ĐUK.

Đây là khởi nguồn quan trọng giúp chương trình CĐS của toàn khối đạt được những kết quả khả quan. Tiếp đến, là sự đổi mới phương pháp lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện CĐS của cấp ủy gắn với CĐS của cơ quan, đơn vị, DN.

Qua đó, góp phần chuyển đổi nhận thức, nâng cao kiến thức, năng lực về CĐS của các cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (CBĐVCCVCNLĐ) trong khối, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Điển hình là tổ chức Đoàn Thanh niên đã xung kích xây dựng, tổ chức hoạt động hiệu quả các câu lạc bộ thanh niên hỗ trợ CĐS cấp khối và cấp cơ sở, nhất là hỗ trợ triển khai ứng dụng nền tảng số STĐVĐT vào sinh hoạt chi bộ. Các cơ quan, đơn vị trong khối đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, CBĐVCCVCNLĐ về CĐS với nhiều hình thức đa dạng, tạo sự đồng thuận cao.

Theo đó, cuối năm 2022 vừa qua, ĐBK đã tiến hành xử lý hiệu quả việc gửi nhận văn bản liên thông đối với 38 cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trong khối; sử dụng chữ ký số do Cục Cơ yếu Chính phủ cung cấp trong việc ban hành các văn bản của các ban xây dựng Đảng, Văn phòng ĐUK và tiếp tục đề nghị cấp USB ký số tới 100% bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở.

Việc trao đổi văn bản, tài liệu của ĐUK tới các chi, đảng bộ cơ sở được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử đạt trên 90%, trừ các văn bản mật. Bên cạnh định kỳ phối hợp với Hiệp hội DN tổ chức các hội nghị giao ban quý, coi trọng nội dung tuyên truyền, giới thiệu, sử dụng các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất, kinh doanh, ĐUK còn phối hợp tổ chức hội nghị với chủ đề CĐS trong DN; đưa sản phẩm, hàng hóa của các DN, hợp tác xã và hộ cá thể lên sàn giao dịch thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các DN thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh khi tham gia sử dụng dịch vụ công.

Nhằm nâng cao trình độ cho CBĐV, nhất là bộ phận giúp việc và thành viên câu lạc bộ CĐS, ĐUK và các chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; trong đó, có nội dung về CĐS. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai sử dụng nền tảng số STĐVĐT tỉnh Yên Bái đến 100% chi, đảng bộ cơ sở với trên 4.000 đảng viên sử dụng.

Ngoài ra, Tổ giúp việc của ĐUK còn trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở triển khai sử dụng nền tảng số STĐVĐT tỉnh Yên Bái đảm bảo tiến độ đề ra. Tích cực tuyên truyền, khuyến khích CBĐVCCVCNLĐ các cơ quan, đơn vị, DN tham gia khai thác dữ liệu và công nghệ số thông qua việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu và thi viết về chủ đề “Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu” năm 2022 với tỷ lệ CBĐV tham gia giai đoạn 1 trên 9.000 người.

Đặc biệt, ĐUK và các chi, đảng bộ cơ sở hành chính, sự nghiệp, DN Nhà nước còn đăng ký hệ thống thư điện tử công vụ đối với cán bộ, đảng viên để đảm bảo tính liên thông và công tác bảo mật trong việc triển khai công tác CĐS của ĐUK. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn CBĐVCCVCNLĐ sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như: Zalo; Facebook… trong tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội.

Đoàn viên thanh niên Điện lực Yên Bái là lực lượng nòng cốt tuyên truyền chuyển đổi số trong EVN NPC.

Đến nay, cơ bản CBĐVCCVCNLĐ các cơ quan, đơn vị, DN trong khối đã có tài khoản thanh toán điện tử, đảm bảo thực hiện tốt các tính năng thanh toán điện tử. Điển hình như Trang thông tin điện tử ĐUK sau khi nâng cấp, đã thu hút trên 1,5 triệu lượt truy cập với số lượng hơn 2.200 tin, bài/năm, có hình ảnh hoạt động của ĐBK và các chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể khối.

Nhờ tích cực CĐS, ĐUK đã sử dụng hiệu quả phần mềm hệ thống quản lý họp min-Ecabinet trong các hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực ĐUK và các hội nghị của cơ quan như: hội nghị giao ban, họp các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ giúp việc… từ năm 2022 đến nay trên phòng họp Ecabinet.

Đồng thời, duy trì thường xuyên việc tổ chức các cuộc thi trực tuyến trên mạng Internet thông qua Trang thông tin điện tử: mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức học trực tuyến cho 63 đảng viên mới; áp dụng các hình thức thi, kiểm tra trực tuyến đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của ĐUK vừa giảm chi phí hội họp, vừa tiết kiệm thời gian.

Các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành của lãnh đạo đơn vị như các đảng bộ: Sở thông tin và Truyền thông; Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Yên Bái; Công ty Điện lực Yên Bái; Bệnh viện Đa khoa tỉnh…

Từ nay đến cuối năm, ĐUK và các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của CĐS trong nâng cao hiệu quả hoạt động, điều hành của cấp ủy và của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, DN.

Phấn đấu đạt tỷ lệ 80% văn bản, tài liệu trao đổi giữa ĐUK với các chi, đảng bộ cơ sở được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định; 80% CBĐVCCVCNLĐ được tuyên truyền, cập nhật kiến thức, phổ cập kỹ năng công nghệ số cơ bản về CĐS bằng nhiều hình thức khác nhau; 100% cán bộ, đảng viên trong khối là công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong công việc…

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: