Yên Bái cấp chứng nhận đăng ký thành lập cho 278 doanh nghiệp

Trong 10 tháng năm 2023, tỉnh Yên Bái đã cấp chứng nhận đăng ký thành lập cho 278 doanh nghiệp, bằng 84,2% kế hoạch, tăng 1,1% so với cùng kỳ; 93 hợp tác xã, bằng 116,3% kế hoạch; 438 tổ hợp tác, bằng 146,0% kế hoạch.

Toàn tỉnh hiện có 3.193 doanh nghiệp, 721 hợp tác xã, 5.383 tổ hợp tác. (Ảnh minh họa)

Trong năm 2023, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2025, trong tháng 10 đã thẩm định 02 hồ sơ đề nghị hỗ trợ thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, lũy kế 10 tháng năm 2023 đã hỗ trợ thành lập 5 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh với kinh phí là 201 triệu đồng.

Trong 10 tháng, tỉnh Yên Bái đã cấp chứng nhận đăng ký thành lập cho 278 doanh nghiệp, bằng 84,2% kế hoạch, tăng 1,1% so với cùng kỳ; 93 hợp tác xã, bằng 116,3% kế hoạch; 438 tổ hợp tác, bằng 146,0% kế hoạch. Toàn tỉnh hiện có 3.193 doanh nghiệp, 721 hợp tác xã, 5.383 tổ hợp tác.

Trong 10 tháng tỉnh đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 30 dự án, với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 3.038,2 tỷ đồng và 20,4 triệu USD; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 67 dự án; chấm dứt hoạt động, thu hồi 15 dự án.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: