Yên Bái: 100% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của ngành giao thông

Trong 10 tháng năm 2023, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Yên Bái đã giải quyết 41.008 hồ sơ; trong đó: lĩnh vực đường bộ 24.821 hồ sơ, lĩnh vực đường thủy 44 hồ sơ, lĩnh vực đăng kiểm 16.683 hồ sơ. 100% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của ngành.

10 tháng năm 2023, lĩnh vực đăng kiểm đã giải quyết 16.683 hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức.

10 tháng qua, tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình cảu ngành giao thông vận tải (GTVT) Yên Bái là 1.140/14.368 hồ sơ, đạt 7,93%; trong đó: 1.034 hồ sơ trực tuyến được thực hiện qua Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT; 116 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, thực hiện qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến một phần là 79/168 hồ sơ, đạt 47,02% (79 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến một phần thực hiện qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh).

Riêng trong tháng 10, tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 231/1.932 hồ sơ, đạt 11,96%; trong đó: 215 hồ sơ trực tuyến được thực hiện qua Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT, 16 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến thực hiện qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến một phần là 10/22 hồ sơ, đạt 60%.

Thời gian qua, Sở GTVT đã triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2023, thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023; tự kiểm tra công tác CCHC, nhất là thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công…

Đồng thời, ngành tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, quán triệt công tác CCHC đến từng phòng, ban, đơn vị để tổ chức thực hiện; lồng ghép nội dung CCHC tại các cuộc họp giao ban của Sở, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử; đưa nội dung CCHC vào kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC, tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trong công tác CCHC…

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: