Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường làm việc những ngày cuối năm 2023

Để thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm 2023 và nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Yên Bái, Chi cục Hải quan Yên Bái, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường làm việc những ngày cuối năm 2023.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Yên Bái, Kho bạc Nhà nước Yên Bái tổ chức làm việc liên tục các ngày trong tuần (kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật) từ nay đến hết 31/12/2023

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Yên Bái, Kho bạc Nhà nước Yên Bái chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tổ chức làm việc liên tục các ngày trong tuần (kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật) từ nay đến hết 31/12/2023 để đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, chỉ trả chế độ an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, nhằm quyết tâm thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 ở mức cao nhất; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Căn cứ vào điều kiện thực tế để bố trí cán bộ làm việc một cách hợp lý, hiệu quả, phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan; đồng thời thực hiện thông báo rộng rãi về việc tổ chức làm việc này trên các phương tiện thông tin truyền thông và tại trụ sở làm việc để các tổ chức, cá nhân biết và phối hợp tổ chức thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Chi cục Cục Hải quan Yên Bái, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Yên Bái và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố định kỳ trước 17h00 hằng ngày tổng hợp, báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc và đề nghị các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tổ chức phối hợp tốt trong công tác giao dịch; sắp xếp, bố trí cán bộ trực để duy trì hoạt động của hệ thống thanh toán từ nay cho đến hết ngày 31/12/2023, phục vụ kịp thời công tác thu ngân sách và chi trả, thanh toán các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, cơ quan giúp việc có liên quan đến công tác thu, chi ngân sách bố trí làm việc vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trong những ngày cuối tháng 12/2023 để thực hiện rà soát, chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản chi theo quy định và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2023 được giao.

Công ty Điện lực Yên Bái đảm bảo điện phục vụ công tác giao dịch và hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong những ngày cuối năm 2023. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Điều hành thông mình tỉnh thông báo rộng rãi việc tổ chức làm việc liên tục các ngày trong tuần để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện các giao dịch được thuận lợi và kịp thời.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Tải về

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: